Dan oslobođenja

14. februar 1945. - Dan kada je oslobođen Mostar

14.02.2019 - 13:27

Dana 14. februara 1945. godine oko podne prve jedinice 26. dalmatinske divizije probile su se u Mostar. Nešto kasnije do grada su se probile i 19. dalmatinska i 29. hercegovačka divizija, a već oko 19 sati gotovo sve njemačke i ustaške snage pobjegle su iz Mostara.

Obilježena 74. godišnjica oslobođenja Tuzle

02.10.2017 - 16:45

Cvijeće i vijence su položili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Grada Tuzla, Josipu Brozu Titu i narodnim herojima, antifašističkim borcima, poginulim boraniocima BiH, Tuzle i "zlatnim ljiljanima".

Na današnji dan prije 74 godine Tuzla je u Drugom svjetskom ratu prvi put oslobođena od fašista, što je predstavljao jedan od najvećih vojnih i političkih događaja toga doba u BiH.