državni službenici

Prvi maj, datum koji državnim službenicima u BiH traje šest dana

01.05.2018 - 11:14

Prvi maj nastupio je ranije, barem za većinu državnih, entitetskih i kantonalnih institucija.

Država na svim nivoima u administrativnom sektoru upošljava više od 100 hiljada osoba. Za njihove na nivou države izdvaja se 668 miliona maraka, Republika Srpska izdvaja 718,5 miliona maraka.

Rekorder je Federacija.

Federacija BiH mora izraditi registrag državnih službenika

27.09.2017 - 12:18

Kako bi se razgovaralo o ovim, ali i drugim pitanjima koja su evidentna u organizaciji državne službe u Federaciji, Agencija za državnu službu FBiH organizirala je danas u Sarajevu sastanak s predstavnicima kantonalnih ministarstava pravde/pravosuđa i uprave.

Potpisan Granski kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u FBiH

10.11.2016 - 16:28

Jozić je rekao da državna služba, da bi bila na usluzi građanima, mora biti plaćena, efikasna i samostalna, te brzo rješavati probleme koji često mogu biti sudbonosni. Dodao je da će s predstavnicima sindikata i kantonalnim premijerima nastaviti raditi na iznalaženju najboljih rješenja za državnu službu na nivou FBiH i kantona. Kruščica je istakao da u pregovorima nije bilo pobjednika već je nađeno kompromisno rješenje i da treba pristupiti provođenju kolektivnog ugovora da u narednom periodu ne bismo opterećivali kantone i ostale nivoe vlasti. Rekao je da je z

Skupština KS-a usvojila Zakon o državnoj službi - ukida se kategorija rukovodećih državnih službenika

27.07.2016 - 15:52

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić, kao predlagač, je rekao da je cilj ovog zakona izgradnja profesionalnog sistema državne službe koji je depolitiziran.