Dženita Grebović

Bolest nije kraj: „Živite za sebe i uživajte u svakom novom danu...“

03.12.2017 - 20:46

Dženita Grebović rođena je Sarajka. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u kojem i danas živi, provela je svoje najsretnije, ali i one manje sretne trenutke života. Iako je, kako kaže, svoje najljepše godine provela u opkoljenom Sarajevu, i iz takvih trenutaka koju su podrazumjevali golu borbu za opstanak, nastojala je nešto naučiti.