ebrd konferencija

EBRD u Sarajevu: Budućnost je u ekonomiji, ali Srbija kupuje i tenkove

08.05.2019 - 17:40

Chakrabarti je tokom sastanka ocijenio kako je veća ekonomska integracija na Zapadnom Balkanu ključna je za reforme koje mogu donijeti održiv, ekonomski rast u regiji.

"Integraciju vidimo kao vrlo moćan instrument za povećanje trgovine robom i uslugama, povećanje prekograničnih ulaganja i, možda najvažnije, poticanje razmjene novih ideja i inovacija", naveo je Chakrabarti.