ESVKS

ESV KS podržalo Nacrt Zakona o Agenciji za investicije i privatizaciju KS

06.09.2016 - 17:06

U obrazloženju Nacrta je navedeno da je u posljednjem periodu obim poslova u Agenciji bitno smanjen i da bi novim zakonom ona dobila i nove djelatnosti vezane za javno-privatno partnerstvo i privlačenje investicija.

Također, Agencija više ne bi bila samostalna već bi bila u sastavu Ministarstva privrede KS.

Turizam, IT sektor i drvno-metalska industrija šansa su za razvoj KS

29.09.2015 - 17:44

To je strateški dokument koji usmjerava razvoj, utvrđuje prioritete u razvoju i predstavlja putokaz za sveukupan razvoj Kantona Sarajevo uzimajući u obzir sve njegove dimenizije: ekonomsku, društvenu, okolinsku i prostornu. 

Strategijom razvoja utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja KS, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.