fbih

16. april Dan žalosti u FBiH zbog stradanja radnica OŠ "Kovačići"

14.04.2019 - 12:01

Članovi Federalne vlade izrazili su duboko saosjećanje i sućut porodicama stradalih i radnom kolektivu zbog njihovog velikog gubitka.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade i institucija Federacije BiH.

BiH u novu godinu bez riješenog pitanja Izbornog zakona

29.12.2018 - 19:55

Ustavni sud Bosne i Hercegovine primio je zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o raspodjeli mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, a koju je donijela Centralna izborna komisija.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti Uputstva podnijelo je 27 zastupnika SDA u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta. Bakir Izetbegovič, predsjednik SDA, poručuje da formiranja vlasti do odluke suda neće biti.

Zbog kršenja ljudskih prava iz kantonalnih budžeta isplaćeno 1,5 miliona maraka!

28.10.2018 - 14:49

Od 2014. godine u pravosuđe u BiH uloženo je više od 19 miliona eura iz IPA-e u cilju poboljšanja efikasnosti, profesionalnosti, nezavisnosti i odgovornosti. Koliko su efikasni i odgovorni sudovi najbolje pokazuje činjenica da su u pojedinim općinskim sudovima  u FBiH postojali predmeti koji nisu riješeni ni u roku od 15 godina od njihovog pokretanja. 

Skoro 150.000 turista u augustu boravilo u FBiH

01.10.2018 - 13:36

Ukupan broj noćenja turista u augustu 2018. godine iznosio je 337.854 što je za 16,7 posto više u odnosu na august 2017. godine, a u odnosu na juli ove godine više je za 14 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju ostvarenih noćenja bilo je 12,8 posto, a stranih turista 87,2 posto.

Najveći maloprodajni lanac iz RS-a dolazi u Federaciju

22.09.2018 - 12:35

U Jajcu je osnovana kompaniji Crvena jabuka market i ona uskoro otvara veliki prodajni objekat u Kaknju. Osnivač firme Crvena jabuka market je Bojan Risović iz Banja Luke, a sjedište je u ulici Kulina bana 1. Inače, porodica Risović je vlasnik Tropica a na toj adresi se nalazi Tropicov objekat u Jajcu.

Na plate u institucijama Federacije za pola godine potrošeno 900 miliona KM !

12.09.2018 - 11:54

Prema podacima iz dokumenta o izvršenju budžeta FBiH za ovaj period, u strukturi ukupnih rashoda FBiH na plate i naknade zaposlenih u administraciji otišla je čak četvrtina novca, a do kraja godine su za plate i naknade na svim nivoima vlasti planirani izdaci veći od 1,8 milijardi KM.

Bruto plate i naknade iznosile su 777,4 miliona KM, što je za 33 miliona KM ili 4,4 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Novalić: FBiH oštećena za 32 miliona godišnje od putarina

11.09.2018 - 12:11

Napominje da je Vlada FBiH, zbog, kako kaže, štetnosti ove Odluke po Federaciju BiH, na njegov prijedlog donijela zaključke kojima se od Uprave za indirektno oporezivanje traži da se Vladi dostave izvještaji o uplaćenim i raspoređenim prihodima, kao i analiza do sada uplaćenih i raspoređenih sredstava od putarina.

Milion KM za obnovu 'Husein Gradaščevića kule - Zmaj od Bosne'

28.08.2018 - 10:41

Sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije i početak radova na zaštiti kompleksa nacionalnog spomenika Starog grada u Gradačcu.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prepoznala potrebu za sufinansiranje projekata od posebnog značaja za turistički razvoj Federacije BiH, među kojima je i ovaj projekt.

Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova FBiH o migrantima

25.07.2018 - 11:21

Na Tematsku sjednicu su pozvani predstavnici svih jedinica lokalne samouprave iz Federacije BiH kao i relevantni predstavnici državnog i entitetskog nivoa vlasti u BiH.

Gračanica, Visoko, Ljubuški, Gradačac, Čapljina, Srebrenik i Živinice postaju gradovi

19.07.2018 - 15:30

I Visoko dobija status grada

Novim zakonima određen je gradski teritorij, propisano svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređeno donošenje privremene statutarne odluke i statuta, i raspisivanje izbora. Teritorij novih sedam gradova čine sva naseljena mjesta koja su se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalazila u okviru ovih općina na dan stupanja na snagu ovog zakona.