Fijat Krajsler

Tesla na svakom prodatom autu gubi 4.000$

10.08.2015 - 18:30