Fra Mile Babić

Svu nesreću ovoga svijeta papa Franjo je izrazio rečenicom da svijetom vlada idolopoklonstvo novom „božanstvu“ – novcu

05.06.2015 - 08:47