Fra Mile Babić

Svu nesreću ovoga svijeta papa Franjo je izrazio rečenicom da svijetom vlada idolopoklonstvo novom „božanstvu“ – novcu

05.06.2015 - 08:47

Razgovarala: Medina DELALIĆ/BNN

Fra Mile Babić, je gvardijan Samostana svetog Pavla i profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Diplomirao je književnost, doktorirao na filozofiji i teologiji, a, između ostalog, je i član uredništva međunarodnog teološkog časopisa Concilium.

Kada papa bira destinaciju posjete, kao što je sada slučaj sa Bosnom i Hercegovinom, da li je taj odabir samo stvar redoslijeda u obilasku različitih geografskih destinacija u svijetu ili se pak izborom mjesta, šalje i određena poruka?