FUNKCIJE

Adnan Efendić: Od državnog službenika, predsjednika nadzornog, člana upravnog odbora do direktora stambenog fonda

29.09.2017 - 15:31

Podsjetimo, prije otprilike dva mjeseca, Adnan Efendić je zamrznuo status državnog službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (iako većina državnih službenika to ne može učiniti, jer ih poslodavac odbije) i sam sebe kao šef kantonalne kadrovske komisije SDA, imenovao za direktora Kantonalnog stambenog Fonda Sarajevo, što je institucija kao stvorena za njega, u kojoj će zajedno sa Husom Ćesirom i Asimom Sarajlićem imati značajne „poduhvate“.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

10.11.2016 - 13:34

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su: Hamović- Kovačević Nada, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Mostaru; Tanović Rabija, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Mostaru; Brkić Emina, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Tuzli; Hadžiomeragić Senad, na poziciju sudije Općinskog suda u Kaknju; Rebihić Aldina, na poziciju sudije Općinskog suda u Bugojnu; Šajin Gorjana, na poziciju sudije Općinskog suda u Čitluku; Puljarević Gordana, na poziciju sudije Općinskog suda u Čitluku; Hidović Aida