građenja i zaštite okoliša KS

Vlada KS: Na listu zaštićenih zona trebala bi biti uvrštena i Bendbaša

05.12.2016 - 15:48

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić  je kazao da će donošenjem ovog zakona podučje Bendbaše koristiti Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja.

Istakao je da se zaštitom Bendbaše zatvara jedan zeleni prsten sa stanovišta očuvanja, prije svega, šumskih resursa koji imaju nemjerljivu funkciju u smislu očuvanja zraka. 

Upozorenje u vezi sa zakonskom obavezom mjerenja emisija iz postrojenja za sagorjevanje

04.12.2015 - 13:10

Istovremeno, navode da su operatori postrojenja za sagorijevanje dužni da osiguraju periodična mjerenja emisije i to: jednom godišnje za ložišta snage preko 50 kW (za sve vrste goriva), svake druge godine za izvore emisija čvrstih čestica mjerenje čestičnih tvari za ložišta preko 50 kW koja koriste čvrsta i tečna goriva, te svake tri godine za ostala postrojenja. Izvještaj o izvršenom mjerenju na propisanom obrascu, operator postrojenja je dužan dostaviti Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ul. R.Dž.