historija

Ohranović: Historijski arhiv Sarajevo vrijedno čuva blizu 11 kilometara arhivske građe

06.03.2019 - 12:03

Historijski arhiv Sarajevo utemeljen je Aktom o osnivanju grada Sarajeva, koji je donio Narodni odbor grada Sarajeva 3. maja 1948. godine.

Nacionalni spomenik: Stara džamija u Ćojluku izgrađena davne 1666. godine

19.01.2019 - 16:00

Džamija u Ćojluku pripada tipu jednoprostornih džamija, pravougaone tlocrtne osnove sa ĉetverovodnim krovom i drvenom munarom. Džamija je ubilježena u prvom austrougarskom gruntovnom popisu, 1887. godine, kao vlasništvo Vakufa Ćojluĉke. Na džamiji nema originalnog tariha, a na jugoistoĉnoj fasadi se nalazi kamena ploĉa u kojoj su uklesane godine: 1666. -izgradnje i 1971. -opravke. Godine 1971, vanjski plašt, tijelo munare je u potpunosti obložen pocinĉanim limom.

Objavljena 1. epizoda dokumentarnog serijala "Simbol otpora" o generalu Seferu Haliloviću

18.09.2018 - 15:52

Sefer Halilović bio je osnivač i prvi komandant Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Ćuzović: Da nije bilo tunela danas bi govorili o drugačijoj historiji Sarajeva

29.07.2018 - 11:07

Stručna savjetnica i kustosica muzejske postavke Belma Ćuzović rekla je u razgovoru za Fenu da je Tunel D-B mjesto jedinstvenog historijskog iskustva.

Prije 26 godina odigrala se čuvena Pofalićka bitka: 'Hrabrost boraca nikada neće pasti u zaborav'

16.05.2018 - 11:28

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo hrabrih boraca Pofalićke bitke prisjetio se zajedno s legendaranim borcem Pofalića Radetom Zoranovićem s kojim je položio cvijeće na spomen-obilježje podignuto u znak sjećanja na sve poginule borce sarajevskog naselja Pofalići.

U udžbenicima historije podaci o Mladiću, Karadžiću i stvaranju RS-a

19.04.2018 - 15:47

Iako su pojedini mediji javili da će se opširnije izučavati nastanak RS-a, ko je bio Ratko Mladić, Radovan Karadžić, odnosno ko je bio u vojnom i političko rukovodstvu '90. godina u RS-u, iz Ministarstva prosvjete i kulture RS-a za Fenu tvrde da neće biti sadržaja kojim se vrijeđaju ostala dva konstitutivna naroda ili nacionalne manjine.

Grad živi i opstaje: Na današnji prije 26 godina počela je opsada Sarajeva

05.04.2018 - 11:10

Tog 5. aprila 1992. godine u Sarajevu su se održavali demokratski protesti građana koji su tražili od agresorskih snaga da uklone barikade. Na desetine hiljada ljudi ispred zgrade Skupštine BiH povicima i transparentima je tražilo da se spriječi rat i da se BiH prihvati kao nezavisna država kakvom su je izglasali svi njeni građani.

Zgrada SPKD "Prosvjeta", okupljalište značajnih intelektualaca bosanskih Srba u Sarajevu

22.03.2018 - 13:39

Od dolaska austrougarske vlasti 1878. godine, na području Bosne i Hercegovine potaknuta je i intenzivirana afirmacija nacionalne svijesti, posebno sa procesom industrijalizacije. U procesu modernizacije političkog života, u Sarajevu je nakon 1878. godine osnovano nekoliko kulturno-prosvjetnih društava. Osnovni cilj kulturno-prosvjetnih društava bio je pomaganje sirotinje, učenika te prosvjećivanje naroda. 

Zgrada Ante Štambuka, objekat visoke ambijentalne i dokumentarne vrijednosti na uglu Titove ulice

22.03.2018 - 12:28

Titova ulica u Sarajevu razvila se trasom puta koji je formiran još tokom rimskog doba. U osmanskom periodu nije predstavljala jedinstvenu saobraćajnicu, nego je bila podijeljena na nekoliko dionica, od kojih je svaka imala zasebno ime.

Dionica Titove ulice, istočno od Narodne banke pa do Gazi Husrev-begova hamama, gdje je smještena Zgrada Ante Štambuka, u tom periodu nazivala se Ćemaluša mahala i sokak.

Zgrada nekadašnjeg Penzionog fonda u Sarajevu, djelo jednog od najvećih bh. arhitekata 20. vijeka

21.03.2018 - 13:04

Muhamed Kadić važi za jednog od najvećih bh. arhitekata 20. stoljeća. Školovao se u Sarajevu, potom u Pragu na Tehničkom sveučilištu, gdje je završio studije. Pri povratku u glavni grad Bosne i Hercegovine, ostvaruje niz značajnih projekata i prihvata se ozbiljnih zadataka u rješavanju fundamentalnih pitanja urbanizma te uvođenja modernih principa arhitektonskog stvaralaštva.