“HIStory is not HERstory”

Lične priče kao inspiracija: „Znala sam da izlaz treba tražiti, da bih ga našla“

17.04.2016 - 14:21