IFIMES

Mješoviti brakovi na Balkanu još uvijek tabu tema

07.03.2020 - 20:39

I bez oružanih sukoba broj mješovitih brakova u Sjevernoj Makedoniji se smanjuje

Republika Sjeverna Makedonija je imala dovoljno sreće da je preživi raspad SFR Jugoslavije bez krvavih sukoba i sa minimalnim ljudskim gubicima. Isključujući višemjesečni vojni sukob iz 2001.godine koji nije prerastao u duži građanski rat, međuetnički sukobi u Makedoniji u posljednjih 30 godina svode se na nekoliko desetaka izoliranih incidenata.

Nakon rješenja naziva Makedonije, slijedi Kosovo, pa BiH

28.01.2019 - 14:42