imovinski kartoni

Transparency pozvao na izmjenu zakona o VSTV-u radi imovinskih kartona

12.03.2019 - 15:36

Transparency International je dao pravno mišljenje na rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka koja je zabranila VSTV-u da vrši obradu ličnih podataka sudija i tužilaca prilikom izrade finansijskih izvještaja i imovinskih kartona navodeći da se krši pravo na privatnost sudija, tužilaca i njihovih srodnika, kao i da se krše zakoni o VSTV-u, jedinstvenom matičnom broju i odredbe Konvencije o borbi protiv korupcije.