islam

Jako dobro se zna šta je „Isil“ a šta je Islam, terorizam nije islamsko učenje

15.11.2015 - 19:15

Novinarima su se obratili predsjednik Foruma bošnjačkih intelektualaca prof.dr. Suad Kurtćehajić i ekspert za internacionalne odnose i probleme Bliskog istoka mr.sci. Osman Softić koji smatraju da, ovaj apokaliptični oblik terorizma koji danas primjenjuju pripadnici fantomske tvorevine „islamska država“ više podsjeća na apokaliptički kult kao što su bili anarhisti, pa čak i neki marksistički pokreti.