konferencija

U Sarajevu konferencija "Zvono za promjene"

02.02.2016 - 10:16

Konferenciju će otvoriti predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, a učesnicima će se obratiti i direktor Odjela za demokratizaciju Misije USAID-a u BiH Jay Singh, te šef Pododjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u BiH Massimo Mina.

Sarajevo: Konferencija završetka projekta EU podrške modernizacije

22.01.2016 - 08:12

Ciljevi i aktivnosti tog projekta su u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u BiH, jednom od ključnih faktora za uspješan proces evropskih integracija. Projekt je radio na ostvarenju ciljeva iz Revidiranog akcionog plana jedan u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, doprinoseći razvoju reformirane, efikasnije i transparentnije javne uprave u BiH koja je na usluzi građanima.

Na konferenciji će biti predstavljene aktivnosti i rezultati projekta  te budući potrebni koraci u reformi upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi u BiH.

Mektić: Na Ministarskoj konferenciji o borbi protiv terorizma u dunavskom regionu

21.01.2016 - 08:29

Skup je organiziran u okviru Prioritetne oblasti br. 11 („Sigurnost“) iz Evropske strategije za dunavski region, koji zajednički koordiniraju Ministarstvo unutrašnjih poslova Bugarske, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke te Ministarstvo za unutrašnje poslove, izgradnju i transport pokrajine Bavarske.

Između ostalog, predviđeno je usvajanje zajedničke deklaracije koja će sadržavati smjernice za uspostavljanje saradnje u borbi protiv terorizma u dunavskom regionu, najavljeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Sarajevo: Završetak projekta EU o borbi protiv korupcije

18.01.2016 - 08:24

 Konferencija "Mogućnosti i izazovi u borbi protiv korupcije u BiH", koju povodom završetka projekta finansiranog od EU "Jačanje antikorupcijskih kapaciteta i mreža civilnih organizacija iz te oblasti", organiziraju Projekt i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), bit će održana danas u Sarajevu.

Osim predstavljanja projektnih postignuća, konferencija će biti prilika za razgovor o daljnjem razvoju sistema za borbu protiv korupcije u BiH te pripremi i provedbi strateških antikorupcijskih dokumenata na svim nivoima vlasti u zemlji.

Pisac Mehmet Akif Ersoy : Čovjek koji se zanimao za Islamski svijet

24.12.2015 - 21:23

Na konferenciji je govorio profesor Necmettin Turinay koji je istakao kako je turski pisac i pjesnik Mehmet Akif Ersoy imao značajan utjecaj u Turskoj, ali i u islamskom svijetu. "Imao je važan utjecaj i ostavio je traga ne samo u Turskoj nego i u islamskom svijetu. Iskazivao je poseban interes za dešavanja u islamskom svijetu. Osim toga, imao je duboke veze i s Bosnom i Hercegovinom koje nisu u dovoljnoj mjeri istražene. U pojedinim magazinima je pisao tekstove i o Bosni. Uradio sam upravo istraživanja i o tome.

“Kraj teške godine - kako će izgledati 2016?“

18.12.2015 - 08:52

Konferencija pod nazivom “Kraj teške godine – kako će izgledati 2016?“ bit će održana danas u Sarajevu. Kako je saopćeno iz Vijeća za regionalnu saradnju, tokom 2015. godine u ekonomijama jugoistočne Evrope prisutni su različiti izazovi kao što su ekonomska stagnacija, migrantska/izbjeglička kriza, potencijalne prijetnje terorizma koji zasigurno predstavljaju dopunske prepreke na putu EU integracija regiona.

Konferencija pedijatara: Svako dijete mora imati adekvatnu zdravstvenu zaštitu

16.12.2015 - 13:11

Predsjednik Udruženja pedijatara BiH Željko Rončević istaknuo je Feni značaj okupljanja predstavnika ministarstva zdravstva, zavoda za javno zdravstvo i struke radi razgovora o tim značajnim temama te izrazio očekivanja da će se iznaći rješenja povoljna za razvoj zdravstvene službe u zaštiti zdravlja djece. Kaže da su pedijatri iz više razloga nezadovoljni položajem, smatraju da su preopterećeni, ali i to da postoji razlika ovisno od teritorije na kojoj su angažirani. "Ima ruralnih sredina gdje pedijatara nema ili su angažirani periodično.

"Borba protiv govora mržnje na internetu“

15.12.2015 - 09:04

Konferencija će biti održana u Sarajevu u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, s početkom u 10.00 sati. Izjave za medije predviđene su pred početak konferencije, u 09.30 u holu na prvom spratu.

Novinarima će se obratiti sekretar Ministarstva civilnih poslova BiH Zlatko Horvat, te predstavnici Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini i Centra za omladinski razvoj- PRONI, najavljeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

BiH ima pravo na slobodan pristup otvorenom moru

11.12.2015 - 15:42

Uvodničar na tribini bio je inžinjer saobraćaja, stalni sudski vještak, te zamjenik predsjednika Pomorskog društva BiH i vršilac dužnosti direktora Pomorskog društva BiH Ševal Kovačević, koji je prisutnima sa stručnog aspekta objasnio pitanje dugo najavljivane izgradnje Pelješkog mosta u Neumskom zaljevu. U svom izlaganju Kovačević je podsjetio da BiH u okviru svog teritrorijalnog obuhvata izlazi na more u Neumskom  zaljevu, te da je potpisnica nekoliko Konvencija UN-a o pravu mora, koje je potpisala 1993. godine, znatno prije Republike Hrvatske.

Konferencija o ljudskim pravima: BiH još uvijek ima problem sa razvojem tolerancije

10.12.2015 - 16:51

Konferenciju, kojom se obilježava dan kada je, prije 67 godina, u Ujedinjenim nacijama (UN) usvojena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, u velikoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizovali su Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.