konferencija

Konferencija o reformi kantonalnih ustava i otklanjanju diskriminacije

10.12.2015 - 13:15

„Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici“

10.12.2015 - 09:14

Na Jahorini počeo sastanak šefova službi zaštite i spašavanja BiH, Makedonije, Srbije i Crne Gore

09.12.2015 - 16:36

Izetbegović na konferenciji u Bruxellesu: Dejtonski sporazum mijenjati korak po korak

09.12.2015 - 12:44

Konferenciji bi trebali prisustovati Čović i Izetbegović danas u Evropskom parlamentu u Briselu

09.12.2015 - 09:20

Delegati na klimatskoj konferenciji usvojili nacrt sporazuma o borbi protiv globalnog zagrijavanja

05.12.2015 - 15:18

Volonterski rad kao pokretač pozitivnih promjena u društvu

04.12.2015 - 16:46

Ministri transporta jugoistočne Evrope: Jadransko-jonski koridor od iznimnog značaja za regiju

04.12.2015 - 11:51

"Fokus na reforme: 2020 vizija za BiH": Socio-ekonomska agenda ima ogroman potencijal

03.12.2015 - 13:55

Danas konferencija: Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH

01.12.2015 - 08:14