konferencija

Konferencija o reformi kantonalnih ustava i otklanjanju diskriminacije

10.12.2015 - 13:15

Sudionici skupa razmatraju mogućnosti za eliminiranje diskriminacije, a polazište za debatu u čijem su fokusu izmjene kantonalnih ustava prema modelu koji je na snazi u Kantonu Sarajevo (KS), jeste presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga (Predmet Sejdić-Finci) u kojoj je utvrđeno postojanje diskriminacije u Ustavu BiH. "Iako se presuda Evropskog suda za ljudska prava ne odnosi na kantone, kantoni sadrže dio tipskih problema koji su predviđeni ovom presudom i u krajnjem bi, potencijalno mogli postati predmet sličnih slučajeva", kazao je novinarima

„Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici“

10.12.2015 - 09:14

Cilj konferencije je jačanje saradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici, kao i implementacija odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Posebnan akcenat bit će na članovima 37. i 29. Zakona, koji se odnose na uspostavu koordinacionih tijela, izradu programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, te primjenu protokola o saradnji u ovoj oblasti, najavljeno je iz Gender Centra FBiH.

Na Jahorini počeo sastanak šefova službi zaštite i spašavanja BiH, Makedonije, Srbije i Crne Gore

09.12.2015 - 16:36

Sastanak je nastavak dobre saradnje, a učesnici su stava da je saradnja susjednih država jedino rješenje za vanredne situacije. Pomoćnik državnog ministra sigurnosti za zaštitu i spašavanje Samir Agić istakao je da je u proteklih nekoliko mjeseci na svim nivoima u BiH akcent stavljen na uspostavljanje saradnje. Regionalna saradnja, po njegovim riječima, podizanje je na viši nivo, a što će doprinijeti rješavanju problema u narednom periodu.

Izetbegović na konferenciji u Bruxellesu: Dejtonski sporazum mijenjati korak po korak

09.12.2015 - 12:44

On je naglasio kako trenutno postoji opća saglasnost o najvažnijem aspektu Dejtonskog sporazuma, a to je da je donio mir i prestanak patnje naroda i devastacije države BiH, dodavši kako su o ostalom mišljenja različita. Izetbegović je kazao kako je Dejtonski sporazum sačuvao cjelovitost BiH, ali je donio entitetsku podjelu, te podsjetio da su kreatori genocida nad Bošnjacima u Hagu, ali da je Srebrenica u kojoj je srpska vojska praktično iskorijenila bošnjačko stanovništvo, ostala u Republici Srpsk

Konferenciji bi trebali prisustovati Čović i Izetbegović danas u Evropskom parlamentu u Briselu

09.12.2015 - 09:20

Kako je najavljeno konferenciji bi trebali prisustvovati predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i član Predsjedništva Bakir Izetbegović. Ta inicijativa nastavak je kontinuiranog angažmana svih hrvatskih zastupnika u Evropskom parlamentu da Bosna i Hercegovina bude pozicionirana kao visoki politički prioritet EU, saopćili su organizatori. Slijedom politike novog pristupa EU prema BiH koji je doveo do stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 1.

Delegati na klimatskoj konferenciji usvojili nacrt sporazuma o borbi protiv globalnog zagrijavanja

05.12.2015 - 15:18

Predsjedavajući radne grupe koja radi na nacrtu sporazuma objavio ga je neposredno uoči roka od podneva pristajući na neke kozmetičke promjene koje su zahtijevale razne delegacije. Nacrt sporazuma pun je višestrukih opcija, naglašavajući niz spornih tačaka koje tek treba razriješiti. Većina ih je oko toga kako definirati obaveze zemalja u raznim fazama razvoja u borbi protiv klimatskih promjena. Ministri imaju sedmicu dana da dogovore konačni ishod pregovora, prenosi AP.

Volonterski rad kao pokretač pozitivnih promjena u društvu

04.12.2015 - 16:46

Konferenciju je organizirao Crveni križ/krst Federacije BiH s ciljem da se predstave i razmijene iskustva o temi volonterizma na nivou BiH i regiona, te da se ukaže na postojeće probleme u primjeni Zakona o volonterskom radu u praksi. Tokom konferencije uručeno je i 25 priznanja "Volonter godine". Generalni sekretar Crvenog križa/krsta FBiH Namik Hodžić zahvalio se potpredsjedniku FBiH Milanu Dunoviću na podršci, ističući važnost današnje konferencije, ali i žaljenje što većina pozvanih gostiju iz svih nivoa vlasti BiH nisu učestvovali na konferenciji.

Ministri transporta jugoistočne Evrope: Jadransko-jonski koridor od iznimnog značaja za regiju

04.12.2015 - 11:51

Na 11. ministarskoj konferenciji zemalja članica Transportnog obzervatorija jugoistočne Europe (SEETO) pored predstavnika šest zemalja regije, konferenciji su prisustvovali i predstavnici Europske komisije odnosno direktorata za proširenje i transport. Ministri su usvojili set zaključaka za daljnji rad i suradnju u oblasti razvoja transportne infrastrukture, te modificiranu sveobuhvatnu mrežu transportnih koridora.

"Fokus na reforme: 2020 vizija za BiH": Socio-ekonomska agenda ima ogroman potencijal

03.12.2015 - 13:55

Konferencija predstavlja nastavak aktivnosti iz maja ove godine kada su CTR SAIS i Američko-bosanska fondacija obilježili 20. godišnjicu od postizanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za BiH nakon čega je u novembru uprilična konferencija u Washingtonu gdje je BiH pružena podrška na putu socijalnih i ekonomskih reformi. Govoreći o tome, izvršni direktor Američko-bosanske fondacije Mak Kamenica kazao je kako je cilj stvoriti pozitivne priče u BiH, koje će ojačati zemlju i promijeniti trend odlaska mladih u trend razvoja ekonomije.

Danas konferencija: Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH

01.12.2015 - 08:14

Konferenciju organizira Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa u suradnji (Fondacija CPI) s Centrom za društvena istraživanja Analitika i Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine uz potporu Ambasade Kraljevine Nizozemske i Evropske unije. Bosna i Hercegovina postala je članica inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership - OGP) u septembru prošle godine.