Marijin Dvor

Zgrada Marijin dvora, najznačajniji primjer palate u Sarajevu

19.03.2018 - 15:29

Nacionalni spomenik BiH: Hotel Zagreb, simbol Sarajeva

13.02.2018 - 12:34

Crkva sv. Josipa, nacionalni spomenik u centru Sarajeva

27.12.2017 - 12:34

Zapaljena zgrada "Oslobođenja" i srušena džamija "Magribija"

29.05.2016 - 09:26

Općina Centar želi izgraditi Muzej opsade Sarajeva

21.10.2015 - 17:59