Monografija

Monografija o pjesničkom velikanu Aleksi Šantiću povodom 150. godišnjice njegovog rođenja

24.05.2018 - 13:56

- Danas kad smo suočeni s velikim brojem polufabrikata u literaturi i lažima kao i u životu, ova knjiga je potpuno istinita. Mišo je volio Aleksu, voli ga i sad, strastvovao je s njegovom poezijom i napisao knjigu - rekao je Gojer.

Sarajevo: Monografija i izložba plakata u galeriji "Novi hram"

17.05.2016 - 19:44

Monografiju od 400 stranica je maestralno dizajnirao Enes Huseinčehajić, jedan od naših najboljih dizajnera. Knjiga obiluje izvrsnim fotografijama iz čuvenih predstava  East West-a: “Hamlet,” “Faust,” “Nora,” “Klasni neprijatelj,” “Osvajanje sreće,” i mnogih drugih, kao i projekata “Sarajevska crvena linija” i “Stoljeće mira nakon stoljeća ratova.”

Monografija za 70 godina postojanja i rada NUB BiH

23.04.2016 - 12:37

Direktor NUB-a BiH Ismet Ovčina kazao je Feni da monografija sadrži plan rada za ovu godinu, izvještaj o radu za prethodnu godinu i strateški plan razvoja NUB BiH za naredne četiri godine.

Monografija "Zločini nad djecom u Goraždu tokom opsade 1992-1995."

20.09.2015 - 10:21

Monografija predstavlja rezultat autorovog višegodišnjeg naučno-empirijskog istraživanja, u kojem su, na ozbiljan i naučnim metodama zasnovan pristup, utvrđene sve činjenice o zločinima nad djecom u Goraždu tokom opsade 1992-1995. Knjigu su promovirali dr. Rasim Muratović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, mr. Emir Oković, premijer Vlade BPK-a Goražde, Hamid Bahto, general ARBiH, i Remzija ef. Pitić, muftija goraždanski.