MUP RBiH

Svjedok potvrdio da je u MUP RBiH došla informacija o nestanku 8 vojnika

25.07.2019 - 18:47

U to vrijeme, kako je rekao Šabanović, policija je imala saradnju sa Jugoslovenskom narodnom armijom (JNA), koja je trajala do maja, dok JNA nije “zauzela jednu stranu”. Svjedok je objasnio proceduru raspisivanja potraga i dalja postupanja.

Tužilaštvo je u spis uložilo četiri dokumenta, uključujući i depešu Malika Krivića, komandira Stanice milicije Novi Grad, od 12. maja 1992. godine da ne raspolaže informacijama o zarobljenim vojnicima.

Muslimović, Mujezinović, Delimustafić, Ugljen - KOS-ovi ljudi koji su napali RBiH

13.06.2017 - 11:03

Ranije je u Bosni postojalo jedno političko jezgro kojem je bilo stalo da se očuva BiH u Jugoslaviji. Po toj opciji trebalo je smjeniti Aliju Izetbegovića, Radovana Karadžića i Stjepana Kljuića, a na njihovo mjesto da dođu: Fikret Abdić, profesor Kecmanović od Srba i Josip Pejaković od Hrvata...Od mene je tražio Alija Delimustafić da ga Vojska podrži u ovoj opciji...da će Vojska podržati jednu takvu opciju, da ne kažem državnog udara u Bosni.

Pronađena izjava: Pripadnik "Ševa" Šošić likvidirao ženu snajperom

30.05.2017 - 09:27

Šošić se, naime, u svom službenom izvještaju hvalio likvidacijom žene, civila, koja je prala posuđe a nalazila se na okupiranom dijelu ratnog Sarajeva. Ovo je treći slučaj da se Šošić direktno dovodi u vezu sa najgnusijim ubistvima. Izjavu o ovoj Šošićevoj likvidaciji daio je B.Š. (ime i prezime poznato redakciji), inače radnik MUP-a RBiH. Na ovakvu izjave službene agencije i organi u BiH nikada nisu reagovali. 

Tužilaštvo BiH formiralo predmet "Atentat na porodicu Halilović"

12.04.2017 - 14:07

Predmet "Halilović" odnosi se, kako je to ranije i Sefer Halilović isticao, na pokušaj atentata na njega, počinjen 1993.gdine, a u kojem su ubijeni njegova supruga i njen brat.