nacionalni dug

Slovenija će SAD-u platiti dio duga bivše SFRJ

11.06.2015 - 13:31