nacionalni spomenik

BiH dobila tri nova nacionalna spomenika

27.04.2018 - 12:17

Predsjedavajući Komisije Radoje Vidović i članovi Amir Pašić i Goran Milojević na jučerašnjoj 20. sjednici tog tijela odlučili su također da dva dobra uvrste na listu ugroženih spomenika u Bosni i Hercegovini. To su crkva Sv.

Stara džamija Soko u Sokolu: Nekad feudalni dvorac, danas nacionalni spomenik

17.04.2018 - 16:19

Lokalitet Stara džamija se nalazi u okviru aktivnog muslimanskog groblja. Tlo na kojem ja sagrađena je veoma strmo sa izrazitim padom od sjevera prema jugu. Lokalizovan je u samom centru sela Soko, u neposrednoj blizini srednjovjekovnog grada Sokola, koji je također nacionalni spomenik BiH.

Zgrada Ante Štambuka, objekat visoke ambijentalne i dokumentarne vrijednosti na uglu Titove ulice

22.03.2018 - 12:28

Titova ulica u Sarajevu razvila se trasom puta koji je formiran još tokom rimskog doba. U osmanskom periodu nije predstavljala jedinstvenu saobraćajnicu, nego je bila podijeljena na nekoliko dionica, od kojih je svaka imala zasebno ime.

Dionica Titove ulice, istočno od Narodne banke pa do Gazi Husrev-begova hamama, gdje je smještena Zgrada Ante Štambuka, u tom periodu nazivala se Ćemaluša mahala i sokak.

Čuvar historije Bosne i Hercegovine: Historijski muzej BiH godinama čeka na svoju obnovu

20.03.2018 - 13:38

Historijski muzej Bosne i Hercegovine osnovan je po završetku Drugog svjetskog rata, 13. novembra 1945. godine, kao Muzej narodnog oslobođenja. Prvobitno je bio smješten u Vijećnici, nakon čega je1963. godine je preseljen u namjenski izgrađenu zgradu na Marijin Dvoru. Do danas je ovaj Muzej više puta je mijenjao ime i širio djelatnost; Od 1949. do 1967. zvao se Muzej narodne revolucije BiH, od 1967. do 1993. nosio je naziv Muzej revolucije BiH, a 1993. godine dobio je današnje ime – Historijski muzej BiH.

Zgrada Zemaljskog vakufa i Hadim Ali-pašinog vakufa, dio najdragocijenije kulturno-historijske baštine

20.03.2018 - 12:34

Uspostavljanjem austrougarske vlasti, na području Sarajeva dolazi do krupnih ekonomskih, socijalnih i kulturnih promjena. U sklopu kulturnih promjena, arhitektura i urbanizam Sarajeva bivaju korjenito izmijenjeni.

Zgrada Jozefa Zadika Danona u Sarajevu, neodvojiv dio ambijentalne sredine Titove ulice

19.03.2018 - 17:19

Gradnja zgrade Jozefa Zadika Danona vezana je za početno razdoblje austrougarskog perioda, kada je došlo do snažnog razvoja graditeljske, poduzetničko-industrijske i trgovačke djelatnosti u Sarajevu.

Zgrada Marijin dvora, najznačajniji primjer palate u Sarajevu

19.03.2018 - 15:29

Marijin dvor (Marienhof) se nalazi u istoimenom historijskom centralnom dijelu grada. Objekat  je svojom  južnom stranom orijentiran prema  Ulici maršala Tita. Prema sjeveru, palača je ograničena Ulicom Avgusta Brauna, prema istoku Dolinom ulicom, a prema zapadu ulicom kralja Tvrtka.

Objekat se sastoji od zgrade i dvorišta, a nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglašen je 2007. godine. 

Vila „Stefanija“, jedna od najkarakterističnijih vila iz austrougarskog perioda na području Starog Grada

17.03.2018 - 18:45

Do prve polovine XVI vijeka formiraju se sarajevske mahale, kao i sama Čaršija.

Vatrogasna kasarna u Sarajevu, nacionalni spomenik BiH i djelo arhitekte Josipa Pospišila

16.03.2018 - 12:51

Vatrogasna kasarna jedno je od najznačajnijih ostvarenja arhitekte Josipa Pospišila u Sarajevu. Ova povijesna građevina je projektovana 1912. godine, a realizovana 1913. godine.

Na Starom groblju na Kovačima već 500 godina počivaju preci bosanskih muslimana...

14.03.2018 - 12:28

U jednom sumarnom popisu bosanskog Sandžaka iz 1515.-16. godine u Sarajevu se spominje Mahala Mekabir, odnosno Mahala Groblje. Istraživanjima vođenim od strane H. Šabanovića, a koja su kasnije objavljena u njegovom radu o postanku i razvoju Sarajeva, došlo se do pretpostavke da je riječ o mahali koja se nalazi na platou iznad desne obale rijeke Miljacke i kroz čije središte vodi ulica Nadmlini, odnosno do pretpostavke da je mahala Mekabir ustvari mahala Kovači.

Ukoliko je ova pretpostavka tačna, groblje na Kovačima, spada u jedno od starijih sarajevskih grobalja i potiče iz 15. stoljeća.