nacionalni spomenik

BiH dobila tri nova nacionalna spomenika

27.04.2018 - 12:17

Stara džamija Soko u Sokolu: Nekad feudalni dvorac, danas nacionalni spomenik

17.04.2018 - 16:19

Zgrada Ante Štambuka, objekat visoke ambijentalne i dokumentarne vrijednosti na uglu Titove ulice

22.03.2018 - 12:28

Čuvar historije Bosne i Hercegovine: Historijski muzej BiH godinama čeka na svoju obnovu

20.03.2018 - 13:38

Zgrada Zemaljskog vakufa i Hadim Ali-pašinog vakufa, dio najdragocijenije kulturno-historijske baštine

20.03.2018 - 12:34

Zgrada Jozefa Zadika Danona u Sarajevu, neodvojiv dio ambijentalne sredine Titove ulice

19.03.2018 - 17:19

Zgrada Marijin dvora, najznačajniji primjer palate u Sarajevu

19.03.2018 - 15:29

Vila „Stefanija“, jedna od najkarakterističnijih vila iz austrougarskog perioda na području Starog Grada

17.03.2018 - 18:45

Vatrogasna kasarna u Sarajevu, nacionalni spomenik BiH i djelo arhitekte Josipa Pospišila

16.03.2018 - 12:51

Na Starom groblju na Kovačima već 500 godina počivaju preci bosanskih muslimana...

14.03.2018 - 12:28