nacionalni spomenik

Nacionalni spomenici koje je prije više od 500 godina podigao Isa-beg Ishaković

18.01.2018 - 14:48

Kompleks Careve džamije sa Isa-begovom banjom izgrađen je uz lijevu obalu Miljacke, u sarajevskom naselju Bistrik, u blizini trgovačke jezgre Baščaršije.

Nacionalni spomenik kojeg više nema: Bila jednom jedna Hastahana, prva bosanska bolnica smještena u Sarajevu...

13.01.2018 - 18:22

Graditeljska cjelina - Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) smještena je u istočnom dijelu Sarajeva, u starom dijelu grada, u cjelini Baščaršije, na križanju ulica Halilbašića i Nadmlini. Zgrada Vakufske bolnice, danas ruševina, izgrađena je 1866. godine iz sredstava Gazi Husrev-begova vakufa namjenski za bolnicu. To je bila zgrada prve bolnice na području Bosne i Hercegovine i sa svoja 32 ležaja je predstavljala suvremeni zdravstveno-zaštitni objekt.

Careva ćuprija u Sarajevu: Nekad važan gradski most, danas oronuli spomenik

09.01.2018 - 13:03

Careva ćuprija smještena je između Šeher-ćehajine i Latinske ćuprije, a neposredno uz kompleks Careve džamije i Isa-begove banje.

Godina 1462., kada je napisana vakufnama Isa-bega Ishakovića, smatra se godinom kada se Sarajevo počinje razvijati kao urbano mjesto. Tada Sarajevo postaje utemeljen grad koji se tokom 15. i 16. stoljeća razvija dolinom Miljacke. 

Hadžijska džamija, vrijedna ambijentalna cjelina starog Sarajeva

07.01.2018 - 18:08

Hadžijska džamija je podignuta između 1541. i 1561. godine. U Bosni i Hercegovini ovaj tip džamija gradi se od sredine 15. vijeka. Džamiju sačinjavaju glavni molitveni prostor, trijem sa sofama postavljenim dužinom ulaznog sjeverozapadnog zida i kamena munara. Glavni molitveni prostor i trijem su natkriveni zajedničkim četvorovodnim krovom.

Zaboravljeni nacionalni spomenik: Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima dokaz života još iz 15. vijeka

03.01.2018 - 13:42

U srednjem vijeku na području Sarajevskog i Visočkog polja formirana je župa Vrhbosna, koja je obuhvatala prostor gornjeg toka rijeke Bosne i slivove njenih pritoka Miljacke, Željeznice i Zujevine. 

Crkva sv. Vinka Paulskog: Najstarija očuvana katolička crkva iz austrougarskog perioda u srcu Sarajeva

29.12.2017 - 15:24

Kako se to navodi u elaboratu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini, ova građevina posjeduje veliku ambijentalnu i hitorijsku vrijednost u okviru gradske ambijentalne cjeline ulice Maršala Tita, te tako predstavlja najstariju očuvanu katoličku crkvu iz austrougarskog perioda u Sarajevu.

Nacionalni spomenik: Sarajevska Sahat-kula, posljednji lunarni sat na svijetu

21.12.2017 - 15:18

Podizanjem Isa-begovih zadužbina Sarajevo se počelo razvijati kao urbano mjesto. Još 1457. godine, po naređenju sultana Mehmeda Fatiha, podiže se džamija, nazvana Careva. 

Male Daire i Luledžina ulica na Baščaršiji - ambijentalna cjelina od historijskog značaja

17.12.2017 - 14:25

Iako je na prostoru na kome se nalazi današnje Sarajevo bilo naselja i prije dolaska Osmanlija, svoju kulminaciju u urbanom, ekonomskom i kulturnom razvoju grad doživljava tek u 16. stoljeću. Godina 1462., kada je napisana vakufnama Isa-bega Ishakovića, s pravom se uzima kao početak urbanog života Sarajeva u osmanskom periodu.

Stari grad Vratnik u Sarajevu, svjedok vremena još od srednjeg vijeka

16.12.2017 - 18:15

Stari grad Vratnik u Sarajevu čine ostaci zidova starog grada sa tabijama, kapi-kulama i kapijama i pokretno nasljeđe pronađeno na arheološkom području koje se nalazi u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Stari grad Vratnik, čija je teritorija zaokružena u osmanskom periodu, između 1729. i 1816. godine, nalazi se na istočnom kraju urbanog jezgra Sarajeva.

Centralna banka BiH: „Beogradska moderna“ još od 1929. u srcu Sarajeva

05.12.2017 - 13:42

Zgrada Narodne (Centralne) banke Bosne i Hercegovine nalazi se u sjevernom nizu ulice Maršala Tita u strogom centru Sarajeva. Objekat je izgrađen na lokaciji koja je sa zapadne strane ograničena ulicom Alije Isakovića, a sa istočne strane Dalmatinskom ulicom.