nacionalni spomenik

Nacionalni spomenici koje je prije više od 500 godina podigao Isa-beg Ishaković

18.01.2018 - 14:48

Nacionalni spomenik kojeg više nema: Bila jednom jedna Hastahana, prva bosanska bolnica smještena u Sarajevu...

13.01.2018 - 18:22

Careva ćuprija u Sarajevu: Nekad važan gradski most, danas oronuli spomenik

09.01.2018 - 13:03

Hadžijska džamija, vrijedna ambijentalna cjelina starog Sarajeva

07.01.2018 - 18:08

Zaboravljeni nacionalni spomenik: Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima dokaz života još iz 15. vijeka

03.01.2018 - 13:42

Crkva sv. Vinka Paulskog: Najstarija očuvana katolička crkva iz austrougarskog perioda u srcu Sarajeva

29.12.2017 - 15:24

Nacionalni spomenik: Sarajevska Sahat-kula, posljednji lunarni sat na svijetu

21.12.2017 - 15:18

Male Daire i Luledžina ulica na Baščaršiji - ambijentalna cjelina od historijskog značaja

17.12.2017 - 14:25

Stari grad Vratnik u Sarajevu, svjedok vremena još od srednjeg vijeka

16.12.2017 - 18:15

Centralna banka BiH: „Beogradska moderna“ još od 1929. u srcu Sarajeva

05.12.2017 - 13:42