nacrt

ESV KS podržalo Nacrt Zakona o Agenciji za investicije i privatizaciju KS

06.09.2016 - 17:06

U obrazloženju Nacrta je navedeno da je u posljednjem periodu obim poslova u Agenciji bitno smanjen i da bi novim zakonom ona dobila i nove djelatnosti vezane za javno-privatno partnerstvo i privlačenje investicija.

Također, Agencija više ne bi bila samostalna već bi bila u sastavu Ministarstva privrede KS.