nacrt budžeta

Prihvaćen Nacrt budžeta FBiH za 2018. godinu

06.12.2017 - 22:59

U odnosu na ovogodišnji, budžet za 2018. godinu povećan je za 127,4 miliona KM.

Federalni premijer Fadil Novalić poslanicima je kazao da je Vlada FBiH finansiranju budžeta za 2018. godinu pristupila oprezno i konzervativno, te je finansiranje najvećim dijelom bazirala na domaće izvore, prvenstveno obveznice koje su planirane u iznosu od 150 miliona KM.

FBiH: U budžetu za 2017. planirano 30 miliona KM za zapošljavanje

18.11.2016 - 16:26

Potvrđeno je to na pres-konferenciji u Vladi Federacije BiH koja je danas razmatrala radni tekst budžeta za narednu godinu, u kojoj će biti nastavljena restriktivna budžetska politika.

- Tako Vlada predlaže da ukupan iznos sredstava za naknade i plaće, u odnosu na prošlu godinu, bude smanjen za sedam miliona KM - izjavio je pomoćnik federalne ministrice finansija za budžet Alija Aljović.   

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila nacrt budžeta TK za 2016.

01.12.2015 - 17:01

Razlika od jednog miliona planirana je u korist prihoda za pokriće deficita akumuliranog iz prethodnog perioda, kako je predviđeno Zakonom. U nacrtu budžeta za 2016. nema smanjenja plaća budžetskim korisnicima dok je topli obrok planiran u visini osam KM po izrađenom danu. Kapitalnih izdataka i transfera iz dijela budžetskih sredstava skoro je šest miliona KM, a među najznačajnijim kapitalnim ulaganjima je oko 600.000 KM za Kampus Univerziteta u Tuzli, te pola miliona KM za osnovno i srednje obrazovanje, odnosno rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola.

Parlament Federacije BiH sutra o budžetu

30.11.2015 - 19:03

Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt Budžeta FBiH za narednu godinu u iznosu od 2.533.862.123 KM, što je za 185, 4 miliona KM ili 7,9 posto više nego u ovoj godini. Prihodi od poreza iznose 1.440,6 miliona KM, a neporezni prihodi 381,3 miliona KM.

U 2016. godini ukupni rashodi iznosili bi 1.517,7 miliona KM i veći su za oko 47,3 miliona KM u odnosu na ovogodišnje. Za otplate dugova planirano je oko 977,1 miliona KM, što je za oko 118,4 miliona KM više u odnosu na sredstva planirana po ovom osnovu za 2015. godinu.