Nagodba

Western Union pristao platiti 586 miliona USD po optužbi za pranje novca

19.01.2017 - 21:05

Uz pomoć uposlenika Western Uniona, kineski imigranti koristili su usluge ove kompanije za slanje stotina miliona dolara kako bi plaćali krijumčarima ljudi, a novac su elektronski prebacivali u manjim iznosima kako bi izbjegli federalne propise o prijavljivanju transakcija, pojasnile su američke vlasti.

Mladić želi završne riječi u februaru naredne godine

07.10.2016 - 14:46

Mladićevi branioci su zatražili da rok za podnošenje završnih pisanih podnesaka bude 12. januar naredne godine, a da završne riječi budu održane ''pet nedjelja kasnije''. Sudsko vijeće je odredilo da je rok za završne pisane podneske 25. oktobar, a tužioci i branioci bi ih trebali iznijeti pred Tribunalom od 5. do 15.