noćenja

Za osam mjeseci BiH posjetilo skoro milion turista

06.10.2018 - 12:40

Broj noćenja domaćih turista bio je viši za 16,8 posto, dok je broj noćenja stranih turista viši za 13,8% u odnosu na isti period 2017. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 27,9 posto dok je 72,1 posto učešće stranih turista.

Skoro 150.000 turista u augustu boravilo u FBiH

01.10.2018 - 13:36

Ukupan broj noćenja turista u augustu 2018. godine iznosio je 337.854 što je za 16,7 posto više u odnosu na august 2017. godine, a u odnosu na juli ove godine više je za 14 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju ostvarenih noćenja bilo je 12,8 posto, a stranih turista 87,2 posto.

Tokom sedam mjeseci u BiH zabilježeno gotovo 1,5 miliona noćenja

12.09.2017 - 12:18

Broj noćenja domaćih turista viši je za četiri posto, dok je broj noćenja stranih turista bio viši za 17,1 posto u odnosu na isti period 2016.  U ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 29,2 posto dok je 70,8 posto bilo učešće stranih turista.

Federaciju BiH u aprilu posjetilo 85.000 turista

30.05.2017 - 10:48

Ukupan broj noćenja turista u aprilu  2017. godine iznosio je 158.135 što je za 24,3 posto  više u odnosu na april 2016., a u odnosu na mart ove godine više je za 65,8 posto. Učešće domaćih turista u ostvarenom broju noćenja bilo je 19,1, a stranih  80,9 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U martu 75.521 turista posjetilo BiH

09.05.2017 - 09:17

Broj noćenja domaćih turista viši je za 15,1 posto u odnosu na februar 2017. i viši za 0,1 posto u odnosu na mart 2016., podaci su Agencije za statistiku BiH.

Broj noćenja stranih turista viši je za 36,2 posto u odnosu na februar 2017. i za 14,6 posto viši u odnosu na mart 2016.

U februaru sedam posto više turista u odnosu na isti mjesec lani

11.04.2017 - 10:38

Turisti su u februaru ostvarili 121.770 noćenja, što je manje za 2,2 posto u odnosu na januar 2017. i za 10,9 posto više u odnosu na februar 2016.  U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 37,3 dok je 62,7 posto učešće stranih turista.

FBiH: U februaru najviše turista iz Hrvatske, Srbije, Turske...

30.03.2017 - 09:30

Ukupan broj noćenja turista u februaru  2017. iznosio je 61.488 što je za 13 posto više u odnosu februar prošle godine, a u odnosu na januar  2017.  manje je za 12,2 posto. Učešće domaćih turista u broju noćenja bilo  36,7, a stranih turista 63,3 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste hoteli i sličan smještaj s učešćem od 92,8 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.