parlament federacije

Federacija BiH zadužuje se kod Kineza za Blok 7 u Tuzli

07.03.2019 - 15:28

Odluka o zaduženju protekla je bez ikakve rasprave što se, ipak, može protumačiti da neko drugi donosi, a Parlament FBiH tek provodi odluku formalno-pravno. Zastupnicima u parlamentu se prije glasanja obratio predstavnik Vijeća za državnu pomoć BiH Aleksandar Ristić. 

Dom naroda nije odobrio izvještaj o poslovanju Elektroprivrede HZ-HB

19.11.2015 - 13:40

Odgovarajuće parlamentarno tijelo je zaduženo da na bazi nalaza Ureda za reviziju FBiH isposluje  informaciju o poslovanju tog preduzeća u posljednje tri godine. Na inicijativu dopredsjedavajućeg Doma Jasenka Tufekčića, izglasano je da delegatima Doma naroda bude dostavljena i informacija o nacionalnoj strukturi zaposlenih u oba elektroprivredna preduzeća u Federaciji. Ta informacija treba da sadrži podatke iz posljednjih 15 godina.