porijeklo

Top istraživanje UNBG: U Prijepolju stanovništvo vodi porijeklo od Germana i Slavena

03.05.2019 - 11:05

DNK istraživanja su pokazala da je genetski kod stanovnika Srbije, kao i svih drugih naroda, šarolik, i kombinovan i od gena Germana, Kelta, ali i naroda sa Kavkaza i Bliskog istoka.

"Haplogrupa I1, koja se vezuje za germanske narode, prisutna je kod skoro devet procenata stanovništva, tako da svaki 10 ili 11 stanvonik Srbije ima germansko porijeklo", objašnjava Rajevac česte medijske naslove da je svaki deseti Srbin Viking.

Više od 17 miliona stanovnika Njemačke ima strano porijeklo

16.09.2016 - 15:32

Federalni statistički zavod Njemačke (Destatis) saopćio je da, prema podacima za prošlu godinu, u Njemačkoj živi 81,5 miliona stanovnika, a da je među njima 17,118 miliona osoba sa migrantskim porijeklom. Isti izvor navodi kako je među stanovnicima Njemačke koji su porijeklom iz neke druge zemlje, a koji čine 21 posto od ukupno njemačke populacije, najviše onih porijeklom iz Turske, a zatim slijede imigranti porijeklom iz Poljske i Rusije. Među maloljetnicima u Njemačkoj udjel onih sa imigrantskim porijeklom je još i veći, pa svaki treći maloljetni stanovnik te zemlje ima korijene iz neke