posmatranje sunca

Posmatranje Sunca ispred opservatorija na Trebeviću

21.06.2018 - 11:17

Sunce je tada u podne na svojoj najvišoj tački na nebu tokom godine. To je najduži dan u godini i najkraća noć. 

Historija čovječanstva prepuna je legendi i mitova koji se vezuju za Sunce. Sunčana božanstva postojala su u svim starim civilizacijama. Zbog toga je dan Solsticija bio simbol za dobrobit, život i pozitivnost, a tama simbol za strah, smrt i zlo.