Potrošači

Novi problemi za Skaku: Žičara javni prijevoz, cijene moraju biti iste za sve korisnike

03.04.2018 - 14:57

Problematiku različitih cijena za domaće i strane državljene za usluge vožnje Trebevićkom žičarom razmatrao je Dragan Doko, ombudsman za zaštitu prava potrošača u BiH, te kazao kako ona nije u sladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini.

Potrošači u BiH se najviše žale na opće i ekonomske usluge

15.03.2018 - 11:37

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović nedavno je izjavio kako potrošači u BiH upućuju sve veći broj žalbi na, uglavnom, ekonomske usluge.

''Ovo je alarm za cijelo društvo da se zaštita potrošača mora podići na viši nivo'', poručio je Šarović.

Indeks povjerenja bh.potrošača najniži u regionu

24.10.2016 - 12:27

Na prezentaciji istraživanja poslovnog povjerenja i povjerenja potrošača u BiH koja je održana danas u Sarajevu istaknuto je da građani oprezno vjeruju da je možda sazrela situacija da mogu ostvariti određenu štednju u domaćinstvima, ali je u poređenju sa zemljama u regionu indeks povjerenja bh. potrošača najniži i generalno prevladava pesimizam.

Glamoč: Potrošači će plaćati nižu cijenu gasa

05.02.2016 - 10:07

Sniženje nabavne cijene gasa odobrava Vlada Federacije na prijedlog Nadzornog odbora BH gasa i, koliko znam, ovih dana trebalo bi da dođe do imenovanja Nadzornog odbora u tom preduzeću. Iskreno se nadam da će u narednom periodu doći do smanjenja cijene. Pretpostavljamo da bi moguće sniženje nabavne cijene gasa moglo biti oko deset posto. Međutim, mi u Sarajevogasu bismo voljeli da našim potrošačima to pojeftinjenje bude i veće, ali mi nismo ti koji odlučuju.