prvi korpus arbih

Dossier "Trusina": Kako su Zuka i Gušić počnili pa prikrli zločin u Trusini (Foto, audio, video, dokumenti)

10.05.2018 - 10:42

Jedinica koja je počinila zločin u hercegovačkom selu Trusina, zvala se Specijalni odred za posebne namjene, formiran na prijedlog komandanta OG Igman Dževada Rađe i komandanta 1. korpusa ARBiH Mustafe Hajrulahovića, januara 1993. godine.

(Prilog prijedlog Dževada Rađe i odobrenje Mustafe Hajrulahovića Talijana)

Godišnjica smrti generala Mustafe Hajrulahovića "Talijana"

08.03.2017 - 13:14

Hajrulahović je član Patriotske lige RBiH i prvi komandant Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine od njegovog osnivanja pa sve do kraja jula 1993.godine. Nakon toga biva na čelu Obavještajne uprave ARBiH. Umro je od posljedica srčanog udara 1998.godine u Njemačkoj prilikom posjete porodici. Ukopan je u harem Ali pašine džamije u Sarajevu. Iza njega su ostali supruga i dvoje djece.