RAČUNANJE VREMENA

Pusta želja: Vijeće ministara BiH danas o autoputu Sarajevo - Beograd

10.06.2019 - 08:34

Autoput Sarajevo - Beograd je, za sada i za dugo vremena unaprijed, običan san do čije realizacije treba toliko novca, vremena, planiranja i eksproprijacije zemljišta da u narednih 10-20 godina taj autoput sigurno neće biti ni u kakvoj ozbiljnoj fazi izgradnje.

Evropska komisija će predložiti ukidanje ljetnog računanja vremena

31.08.2018 - 14:31

Iako to Juncker nije eksplicitno rekao, pošto se poziva na anketu u kojoj se većina ljudi izjasnila da želi 'ljetno' (neprirodno) vrijeme (GMT+2), za pretpostaviti je da će Komisija izabrati tu varijantu. 

Međutim, piše ZDF, malo je vjerovatno da će sve ebropske zemlje izabrati ljetno vrijeme koje bi im, ovisno o geografskom položaju, moglo produžiti jutarnji mrak. Stoga nije sigurno da će prijedlog dobiti većinu u Evropskom vijeću. 

Odluka Evropskog parlamenta: Ukida se ljetno i zimsko računanje vremena

08.02.2018 - 15:15

- Građanska inicijativa je pokazala da je javnost zabrinuta zbog ljetnog i zimskog računanja vremena, odnsono pomjeranja sata dva puta godišnje, u martu i oktobru. Brojne studije koje su provedene nisu dovele do jedinstvenog zaključka u vezi sa ovim pitanjem, ali su nagovijestile da pomjeranje sata može imati negativne posljedice po zdravlje ljudi - saopćeno je iz Evropskog parlamenta.

Počinje zimsko računanje vremena

28.10.2017 - 13:43

Zimsko računanje vremena traje do posljednjeg vikenda u martu, kada počinje ljetno računanje vremena.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća da je Zakonom o računanju vremena propisano da ljetno računanje vremena završava posljednje nedjelje u oktobru, tako što se kazaljke na satovima pomjeraju za 60 minuta unazad.

U nedjelju vraćanje unazad kazaljki na satovima

29.10.2016 - 10:10

Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Zakonom o računanju vremena ("Službene novine FBiH“, br 24/97 i 50/03) propisano je da se ljetno računanje vremena završava posljednje nedjelje u oktobru, tako što se pomjeraju kazaljke na satovima za 60 minuta unazad.

U nedjelju vraćanje kazaljki na satovima

27.10.2016 - 10:42

Shodno tome, obavještava se javnost da se ljetno računanje vremena završava u nedjelju, 30. oktobra, pomijeranjem za jedan sat unazad, na način da će se vrijeme u tri sata računati kao dva, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

U BiH ne postoji mogućnost promjene načina računanja vremena

15.10.2016 - 12:12

Posljednje nedjelje u oktobru doći će do prelaska na zimsko računanje vremena, tako što će se pomjeranjem za 60 minuta unazad vrijeme u 03.00 računati kao 02.00 sata.  Jasno se može reći da ne postoji apsolutno nikakva mogućnost da se u BiH promijeni način računanja vremena, uključujući i "pomjeranje sata", jer smo dio Evrope u kojoj o tome nema nikakvih naznaka takve vrste - mišljenje je ekonomskog analitičara Igora Gavrana. On je u razgovoru  kazao da bi ideja da sama BiH i pomisli na ovakve izmjene bila potpuno nerazumna i ničim opravdana.