rasprave

U Kongresu SAD rasprava o budućnosti BiH i zapadnog Balkana

16.04.2018 - 10:52

Saslušanje će biti održano pred Potkomitetom za Evropu, Euroaziju i nove prijetnje Komiteta za vanjske poslove Predstavničkog doma Kongresa SAD. Komitetom za vanjske poslove predsjedava republikanac Ed Royce iz Kalifornije.

"Krug 99" u protekloj godini održao 40 sesija

13.03.2016 - 16:01

Uvodničari su bile brojne ličnosti iz kulturnog, političkog i javnog života BiH.

Predsjednik Asocijacije Adil Kulenović na godišnjoj skupštini u Sarajevu je kazao da su rasprave na sesijama u protekloj godini bile multidisciplinarne po svom karakteru, dijaloške po formi, a da su obimom bile znanstvene i iskustvene argumentacije.