sahat-kula

Nacionalni spomenik: Sarajevska Sahat-kula, posljednji lunarni sat na svijetu

21.12.2017 - 15:18

Podizanjem Isa-begovih zadužbina Sarajevo se počelo razvijati kao urbano mjesto. Još 1457. godine, po naređenju sultana Mehmeda Fatiha, podiže se džamija, nazvana Careva.