sahat-kula

Nacionalni spomenik: Sarajevska Sahat-kula, posljednji lunarni sat na svijetu

21.12.2017 - 15:18