Sarajevo i svijet

Međunarodni forum Bosna: Počela konferencija "Sarajevo i svijet"

04.05.2019 - 20:51

Međunarodni forum Bosna i njen predsjednik akademik Rusmir Mahmutćehajić, više od dvije decenije organizuju brojne naučne, kulturne, sociološke i politiloške skupove u čijem se epicentru nalazi tema bosanskog bića, odnosno bosanstva kojeg Mahmutćehajić smatra temeljem naše države ali i osnovom za buduću Bosnu i Hercegovinu.

U Sarajevu se održava Četvrta međunarodna konferencija "Sarajevo i svijet"

06.05.2018 - 11:45

U taj program koji je organizovan u Sarajevu uključeni su sljedeći sadržaji:

Bosanska tradicijska muzika u Sarajevu: Večer ansambla Etnoakademik

Sarajevo, 4. maj (petak) 2018. godine, početak u 19:00 sati, Velika sala Općine Stari Grad Sarajevo