Sarajevogas

Izetbegovićevom zetu "Sarajevogas" dao gotovo 1,5 miliona KM poslova

12.03.2018 - 08:27

"Uvijek sa vama" mogao bi glasiti slogan firme "Bihexo" koja je gotovo pretplaćeni budžetski "korisnik" za sve nabačene poslove iz njenog poslovnog domena. Prema dosadašnjim informacijama do kojih je došla redakcija BNN-a, firma Mirsada Berberovića izvukla je iz budžeta Kantona Sarajevo oko 20.000.000 (miliona) KM u proteklih šest (6) godina, što je čini rekorderom javnih nabavki u Kantonu Sarajevo.

Kad Bh.Telekom časti: 5 miliona KM za SDA-ovca Husu Ćesira

25.10.2017 - 08:29

Javnim preduzećem "Sarajevogas" rukovodio je SDA-ovac Salih Selmanović koji je nepokolebljivo odlučo da 692.000KM dodijeli Bosnaplast d.o.o SDA-ovca Huse Ćesira. Po zakonu. Bh.Telekom je, također, javno preduzeće kojim su upravljali listom SDA-ovci Hamdo Katica, Nedžad Rešidbegović i dr. koji su, čvrsto i tenderski odlučno, donijeli odluku da firmi Huse Ćesira dodijele 4,9 miliona KM poslova za njegovu firmu Bosnaplast d.o.o.

Završena sjednica Skupštine KS: Usvojen Izvještaj o poslovanju kantonalnih javnih preduzeća

10.02.2016 - 14:11

U izvještaju o poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za 2014. koje je pripremio Zavod za planiranje razvoja KS-a navodi se da je trend teških uvjeta poslovanja nastavljen u 2014. zbog neekonomskih cijena, visokih cijena ulaznih osnovnih materijala (Sarajevogas, Toplane), velikih gubitaka proizvoda (gubitak vode u mreži), otežane naplate, velikih potraživanja, općenito slabe likvidnosti i drugih problema koji se ponavljaju iz godine u godinu.

Ujednačavanje cijena grijanja za korisnike usluga "Sarajevogasa" i "Toplana"

22.10.2015 - 18:03

Na ovaj način Vlada je željela anulirati disbalans plaćanja grijanja u Kantonu Sarajevo, s obzirom na to da su građani koji se griju na gas, putem svojim individualnih setova, plaćali znatno višu cijenu ovog energenta koju je diktiralo globalno tržište.Nezavisno tijelo za kalkulaciju i formiranje cijene ovog energenta, koje je formirala Vlada u svrhu dobijanja preciznih parametara u određivanju cijene gasa, danas je pred Vladu iznijelo prijedlog povećanja distribucije toplotne energije od 23,76 posto, kao cijenu koja bi pokrila sve troškove funkcioniranja siste

Odluka o pojeftinjenju goriva stupa na snagu kada distributeri potpišu novi ugovor

08.10.2015 - 10:47

Dodao je da ova odluka stupa na snagu čim se objavi u Službenim novinama, odnosno kada distributeri potpišu novi ugovor, te da je pojeftinjenje uslovljeno zbog smanjenja transportnih troškova kroz Mađarsku.

Sendijarević je rekao da su izvršeni svi preduslovi da ova sezona grijanja bude uspješna, a da je uslov za novo eventualno pojeftinjenje smanjenje duga Sarajevogasa prema BH-Gasu. Naime, aktuelni dug najvećeg distributera plina prema BH-Gasu iznosi 48 miliona KM, uz 14 miliona zateznih kamata.