sda novi grad

Isti Kučević: Huso Ćesir fizički nasrće na novinara (Video)

28.03.2019 - 17:58

Bijeli "Golf" je u parku "Safet Zajko" dovukao 10 vreća stvarnih i odnio 10 vreća lažnih glasova

14.10.2018 - 08:13

"Tamo gdje se nalaze vještačka jezera u parku 'Safet Zajko"', iza su hangari. U jednom od njih dovezeno je preko 10 vreća punih stvarnih glasova tokom izborne noći i narednog dana. Još uvijek su tamo", tvrde dva čovjeka koja, iz razumnih razloga potpuno nesigurne države, žele ostati anonimni.

Ovo je autor Dnevnika TVSA u kojem se studentima moralisalo o odijevanju na fakultetima u Sarajevu

21.07.2018 - 07:18

TVSA je prije više od tri godine preuzela SDA Novi Grad na upravljanje. Dikretor je postao kadar SDA Novi Grad - izvjesni Elvir Resić koji je prije direktorovanja, navodno bio savjetnik načelniku Općine Novi Grad Semiru Efendiću.

SDA Novi Grad napravila diplomatski skandal BiH - država mora objasniti da ne podržava fašizam!

27.10.2017 - 17:31

Foto: Špijun KOS-a i saradnik agresora Fikret Muslimović i predsjednik SDA Novi Grad Huso Ćesir

Ime škole "Mustafa Busuladžić" sasvim sigurno oprečno je tradiciji Sarajeva kao antifašističkog grada sa jedne, ali i kao grada koji je prije 600 i 400 godine pružio utočište Jevrejima Sefardima kada su bili protjerani iz Španije.

Huso Ćesir uputio demanti redakciji BNN-a

25.10.2017 - 20:08

Ćesirov advokat tvrdi da je BNN bez ikakvih dokaza napisao da je Huso Ćesir postavio "nesposobnu upravu i Nadzorni odbor u JP Vodovod i kanalizacija pri čemu nije naveden niti izvor informacija na osnovu kojih je iznesena tvrdnja, niti je objašnjeno na koji način oštećeni postavlja upravu ili Nadzorni odbor JP ViK Sarajevo". 

Kad Bh.Telekom časti: 5 miliona KM za SDA-ovca Husu Ćesira

25.10.2017 - 08:29

Javnim preduzećem "Sarajevogas" rukovodio je SDA-ovac Salih Selmanović koji je nepokolebljivo odlučo da 692.000KM dodijeli Bosnaplast d.o.o SDA-ovca Huse Ćesira. Po zakonu. Bh.Telekom je, također, javno preduzeće kojim su upravljali listom SDA-ovci Hamdo Katica, Nedžad Rešidbegović i dr. koji su, čvrsto i tenderski odlučno, donijeli odluku da firmi Huse Ćesira dodijele 4,9 miliona KM poslova za njegovu firmu Bosnaplast d.o.o.

Profiteri iz SDA Novi Grad kreću u osvetničke akcije jer su zaustavljeni u pljački Vodovoda

22.09.2017 - 22:38

Stručnjaci za vodovodnu mrežu u regionu, a jedan od njih je i Đevad Koldžo, tvrde da nove vodovodne cijevi nisu nikakav garant da će biti više vode, odnosno da neće biti redukcija. Tu informaciju SDA-ove "vodovodne" perjanice imaju od 2010.godine ali su se na nju uredno oglušile kako bi mogle "mijenjati cijevi" i građanima KS obećavati svake godine da će od one naredne "biti vode". Vode, ipak, nema.

Špijun koji je oblatio ARBiH, aktiviran na TVSA

07.01.2017 - 09:09

Ime Fikreta Muslimovića u bh.javnosti ima same najcrnje konotacije. Nekadašnji šef KOS-a za BiH koji je imao veliko učešće u pokušaju zaustavljanja otpora protiv agresije na našu državu, potom ličnost za koju se vezuju neka politička ubistva počinjena u BiH, lažna islamizacija Armije RBiH, svjedočenje u korist optuženog za genocid Franca Kosa, svjedočenje protiv nekolicine generala i oficira Armije RBiH na njihovim suđenjima, privođenje hafiza Sulejmana Bugarija, prebijanje imama a danas uglednog islamskog izdavača Saida ef.