sead rekić

KOS-ov monstrum: Muslimović za Amora Mašovića pisao da "švercuje leševima"

19.11.2017 - 17:30

Ovo nije ni prva ni posljednja informacija koju je Muslimović pisao protiv nekog od moralnih, vojnih i političkih autoriteta Republike Bosne i Hercegovine u kojima ih je blatio na najprizemniji način. Iste i slične ifnromacije, da sarađuju sa agresorom, Muslimović je pisao i protiv generala Jovana Divjaka, potom je lažni "državni udar" lijepio za generala Sefera Halilovića, kriminal za generala Rasima Delića, "državni udar" također za dr.Harisa Silajdžića i za mnoge druge.

Muslimović, Mujezinović, Delimustafić, Ugljen - KOS-ovi ljudi koji su napali RBiH

13.06.2017 - 11:03

Ranije je u Bosni postojalo jedno političko jezgro kojem je bilo stalo da se očuva BiH u Jugoslaviji. Po toj opciji trebalo je smjeniti Aliju Izetbegovića, Radovana Karadžića i Stjepana Kljuića, a na njihovo mjesto da dođu: Fikret Abdić, profesor Kecmanović od Srba i Josip Pejaković od Hrvata...Od mene je tražio Alija Delimustafić da ga Vojska podrži u ovoj opciji...da će Vojska podržati jednu takvu opciju, da ne kažem državnog udara u Bosni.