šehidska djeca

Hoće li Ćudić ponovo promijeniti naciju da bi se domogla Doma naroda!?

02.10.2018 - 08:38

Naša stranka tražila smanjenje primanja za šehidsku djecu, a povećanje za kupovinu novogodišnjih ukrasa!

25.09.2018 - 21:47

Naša stranka tražila da se smanje naknade šehidskoj djeci

28.12.2016 - 20:39