Seniha Čelik

Direktor Skoko privatizuje Gerontološki centar!

11.06.2015 - 08:08

Ovaj danas “zakleti” SDA-ovac, direktor Ismet Skoko otkako je preuzeo direktorsku poziciju u Gerontološkom centru u Nedžarićima otpočeo je eru, kako saznaje BNN, potpuno abnormalnog profesionalnog ponašanja: navodno, povremeno spava u krugu centra (u sklopu kabineta nalazi se i soba za odmor direktora!), pojedini radnici se žale kako vrši mobing nad određenim osobama ženskog spola unutar Centra dok mu stolicu čuva još jedan kadar SDA i predsjednica Upravnog odbora ovog centra Seniha Čelik (nalazila se na rednom broju 2 liste SDA za Skupštinu KS) kojoj je Skoko zaposlio muža, Dženisa Čelika