siva ekonomija

Kozarić: Ako znamo da je BDP BiH 29 milijardi, gotovo 10 milijardi KM otpada na sivu ekonomiju

20.11.2017 - 14:15

Dekan Ekonomskog fakulteta Kemal Kozarić rekao je da učešće sive ekonomije u BDP-u Bosne i Hercegovine oko 25 posto, te da naša zemlja nije izuzetak kad je ta pojava u pitanju.

Istakao je da se siva ekonomija najviše manifestuje kroz angažovanje radne snage 'nacrno', obavljanje ilegalnih novčanih transakcija, te nelegalni promet roba i usluga.

Vlada FBiH: Za 90 dana prijedlog Akcionog plana za borbu protiv sive ekonomije

10.03.2017 - 12:38

Ovim dokumentom trebaju da budu identificirane prioritetne kratkoročne aktivnosti koje je neophodno provesti u cilju smanjenja sive ekonomije u Federaciji BiH, posebno u sektorima građevinarstva, turizma i ugostiteljstva i trgovine.

Sindikat RS-a traži povećanje 'minimalca' i suzbijanje 'sive ekonomije'

18.11.2016 - 12:04

Iako bi trebalo da RS već ima nacrt budžeta i mjera ekonomske politike za 2017., budući da smo u četvrtom kvartalu kada je to i planirano Programom rada Vlade, Mišić je na pres-konferenciji rekla da do toga nije došlo i ne zna se da li će, po najavi Vlade, RS-a dobiti mjere ekonomske politike ili ekonomsku politiku, kako se dosad zvao taj dokument. Sindikat je predložio svoje mjere kojima bi trebalo da se poboljša status radnika u RS-u, kroz opće mjere, a pripremili su i sektorske mjere koje predlažu granski sindikati. Prvi zahtjev sindikalaca je povećanje najn