sjednica

Vlada FBiH danas o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH

22.10.2015 - 11:20

Vlada Federacije BiH će razmatrati amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH. Dnevnim redom planirano je razmatranje prednacrta tri zakona: o hraniteljstvu u Federaciji BiH, o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, kao i o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Program ekonomskih reformi za razdoblje od 2016. do 2018. godine,

15.10.2015 - 15:11

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojena je informacija o pripremi Programa ekonomskih reformi za razdoblje od 2016. do 2018. godine, s Planom aktivnosti i obvezama institucija koje u tome sudjeluju. Nadležna federalna ministarstva Vlada je zadužila da do 5.12.2015. godine dostave finalne dokumente sukladno Smjernicama za izradu programa ekonomskih reformi i preporukama OECD-a i Europske komisije.

Sarajevo: Počela sjednica Vlade FBiH

15.10.2015 - 11:27

Na dnevnom redu su i prijedlozi dvije odluke o transferima iz oblasti zaštite okoliša, a odnose se na JP Nacionalni park “Una”, ta na upravljanje komunalnim otpadom i bolje funkcionisanje upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH. Federalna vlada će se izjasniti o Prijedlogu akcionog plana za primjenu Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za period 2015. - 2020. godina, kao i o izvještaju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije za 2014.

Dopunjen Dnevni red sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH

08.10.2015 - 13:22

Osim toga, uvrštene su još dvije tačke Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i usuglašavanje Zakona o gospodarskim društvima.  S dnevnog reda skinut je Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016- 2018 godina.

Izglasavanje nepovjerenja Federalnoj vladi

30.09.2015 - 14:50

Jedna od predloženih tačaka dnevnog reda je inicijativa za izglasavanje nepovjerenja Federalnoj vladi. 

Počela 19. sjednica Vlade Federacije BiH

27.08.2015 - 11:23

Bit će razmotren Izvještaj Radne grupe o izvršenoj kontroli pojedinih rješenja donesenih na osnovu Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava za realizaciju zahtjeva u okviru modela ruralnog razvoja - kapitalna ulaganja i investicije. 

Održana redovna sjednica Predsjedništva BiH

20.08.2015 - 16:52

Određena je i delegacija BiH za učešće na zasjedanju Generalne skupštine UN-a i Summitu na visokom nivou za usvajanje razvojnog programa nakon 2015. godine, koje će biti održane od 25. do 27. septembra 2015. godine. Delegaciju BiH će predvoditi predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović. 

Prihvaćen je poziv izvršnih direktora „UN Global Compacta“ za učešće na godišnjem UN forumu privatnog sektora pod nazivom „Implementing the Sustainable Development Goals“, koji će biti održan u New Yorku, 26. septembra 2015. godine. 

Završena sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH

30.07.2015 - 16:33


U nastavku su bez rasprave odobreni predloženi ovogodišnji program rada Federalne vlade te izmjene tri zakona - o poštanskom prometu Federacije, stranim ulaganjima i Zakona o pomilovanju.

Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji odobren je u formi nacrta.

Također je odobrena odluka o alokaciji na Federaciju obaveza po kreditu kuvajtskog fonda za razvoj koji se odnosi na projekt četiri ceste i most Musala.

Sjednica je protekla u znaku protesta više hiljada ljudi nezadovoljnih što je Prijedlog zakona o radu stavljen na dnevni red.

Počela sjednica Doma naroda PSBIH

30.07.2015 - 11:45

Bit će razmatran i zahtjev delegata Ognjena Tadića i Darka Babalja da se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima BiH razmatra po hitnom postupku.

Pred delegatima će se naći i Prijedlog odluke o usvajanju Okvirne saobraćajne politike BiH za period od 2015. do 2030. godine.

Završena sjednica Vlade FBiH

18.06.2015 - 14:26

Donesene su izmjene i dopune Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava s učešćem državnog kapitala, kao i Uredba koja uređuje oblik, sadržaj i način korištenja zaštitnog znaka Federalnog ministarstva unutarnjih poslova. 

Usvojena je Informacija o mogućem modelu organizacije federalne uprave, uz preporuke za pravce djelovanja u cilju stvaranja uslova za efikasnije ostvarivanje propisanih nadležnosti i racionalizaciju troškova.