sjednica

Odobrena dva amandmana koja mijenjaju predloženi zakon o PIO

02.02.2017 - 14:33

Predstoji izjašnjavanje o kompletnom zakonu nakon pauze koju je u trenutnoj fazi sjednice zatražio Klub delegata bošnjačkog naroda.

Prihvaćene amandmane je podnio Klub hrvatskih delegata, a jedna od suštinskih izmjena odnosi se na visinu predviđenog općeg boda pomoću kojeg se izračunava visina penzija budućim korisnicima.

Vijeće ministara o integriranju BiH u EU

01.02.2017 - 11:36

Jedno od njih je Informacija o programu integriranja BiH u Evropsku uniju, urađenim pripremama i preduvjetima za početak njegove izrade koju je pripremila Direkcija za evropske integracije.

Na dnevnom redu sjednice VMBiH je i Prijedlog odluke o određivanju koordinirajuće institucije i kontakt-tačke za primjenu Mape puta za implementaciju Direktive EU o reguliranim profesijama koju je pripremilo Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Danas sjednica Doma naroda o plaćama u sudskim institucijama

01.02.2017 - 07:48

To zakonsko rješenje predložilo je Vijeće ministara BiH i bit će razmatrano u prvoj fazi donošenja zakona, a predviđa uvođenje naknada za troškove prijevoza, toplog obroka i odvojenog života za sudije i tužioce te određene kategorije stručnih osoba u pravosudnim institucijama.

Nedostatak kvoruma: I danas prekinuta sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH

26.01.2017 - 16:48

Predsjedavajuća Doma Lidija Bradara obavijestila je delegate da je razlog prekida sjednice nedostatak kvoruma.

-I u dosadašnjem radu danas kvorum je na momente bio na ivici - kazala je Bradara.

Prekid je onemogućio glasanje o aktima koji su bili na dnevnom redu, jer je na početku sjednice bilo dogovoreno da se to obavi na kraju, po okončanju rasprave o svim tačkama.

Sastanak o sporazumu VMBiH i Vlade Katara u oblasti zdravstva

25.01.2017 - 08:11

Također će biti razmatrani i prijedlozi odluka o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za Memorandum o razumijevanju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar u području zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika, sporazum Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o razmjeni i međusobnoj zaštiti tajnih podataka te Prijedlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji.

Vijeće ministara BiH o pograničnom prometu i Upitniku EK

25.01.2017 - 08:06

Ministri bi svoj stav trebali dati i na Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju granične procedure za željezničke granične prijelaze Šamac-Slavonski Šamac i Čapljina- Metković na mediteranskom koridoru (Koridor 5-C). Na sjednici VMBiH će biti prezentirana i Informacija o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji projekta "Zaprečavanje puteva pogodnih za ilegalni prelazak državne granice između BiH i Republike Srbije".

Danas počinje dvodnevno zasjedanje Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

24.01.2017 - 07:46

Za dnevni red su predložene izmjene više postojećih federalnih zakona i nekoliko novih, kao i zakoni koji su zasad tek u nacrtu.

Po hitnom postupku su najavljeni zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH te predloženi novi zakon o osiguranju, dok su u redovnoj proceduri izmjene i dopune zakonodavstva o investicijskim fondovima i o tržištu vrijednosnih papira.

Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o bankama

19.01.2017 - 11:17

Cilj donošenja novog zakona o bankama je podizanje razine otpornosti pojedine banke, kao i cjelokupnog bankovnog sustava, kako bi, kapitalno ojačane, pružile veću potporu realnom sektoru. Ovaj zakon, kako je priopćeno, uređuje osnivanje, poslovanje, upravljanje, superviziju poslovanja, restrukturiranje i prestanak rada banaka.

VMBiH o pasoškim knjižicama i korištenju bosanskog jezika u RS-u

18.01.2017 - 10:17

Tu informaciju pripremilo je Ministarstvo civilnih poslova BiH, a tiče se načina prevazilaženja situacije s mogućim nedostatkom knjižica od 21. marta za bh. građane kada ističe ugovor sa sadašnjim dobavljačem pasoških knjižica. Direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) Edim Nesimi potvrdio je ranije  da će ta agencija predložiti Vijeću ministara da se prije isteka tog ugovora zaključi ugovor o nastavku isporuke do okončanja tenderske procedure.

Sutra o pasoškim knjižicama i korištenju bosanskog jezika u RS-u

17.01.2017 - 15:54

Ovu informaciju pripremilo je Ministarstvo civilnih poslova BiH, a tiče se načina prevazilaženja situacije s mogućim nedostatkom knjižica od 21. marta za bh. građane kada ističe ugovor sa sadašnjim dobavljačem pasoških knjižica.