sjednica

Vijeće ministara ponovo o upotrebi bosanskog jezika u RS-u

28.12.2016 - 16:02

Na dnevnom redu sjednice još su tri nacrta o izmjenama zakona, i to o osiguranju depozita u bankama, o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te o porezu na dodanu vrijednost. Ministri bi sutra trebali biti upoznati i o aktivnostima na realizaciji Sporazuma između BiH i Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste na Koridoru 5-C u periodu od 15. jula do 31. oktobra ove godine.

Uvodi se dobrovoljna likvidacije berze, akcionari i fizičke osobe

28.12.2016 - 10:58

Izmjenama zakona ukinuta je odredba koja je predviđala da berza mora imati najmanje pet akcionara, a akcionari će ubuduće moći biti i fizičke osobe, pojasnio je ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija.

Uvodi se i mogućnost dobrovoljne likvidacije berze.

NSRS-a sutra o zakonu o bankama

26.12.2016 - 11:31

U RS-u su u protekle tri godine propale dvije banke, a novim zakonom se posebno uređuju područja u kojima su prisutne manjkavosti koje je potrebno otkloniti. Uvode se i brojne novine, koje se prije svega odnose na izradu planova oporavka samih banaka, utvrđuju se mjere za poboljšanje njihovog finansijskog položaja, preduzimanje mjera rane intervencije Agencije za bankarstvo u slučaju značajnog pogoršanja stanja banke, uspostavljanje pravnog sistema za restrukturiranje problematičnih banaka i utvrđivanje nadležnosti Agencije za provođenje ovog postupka.

Poslanici danas po hitnom postupku razmatraju budžet RS

23.12.2016 - 10:48

Ukupna budžetska sredstva planirana su u iznosu od 3,2 milijarde KM, što predstavlja uvećanje od 73,0 miliona KM, odnosno 2,3 posto u odnosu na sredstva planirana budžetom za ovu godinu. Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija je u uvodom izlaganju istakao da ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2017. godini iznose dvije milijarde i 591,1 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 102,1 miliona KM, odnosno 4,1 posto u odnosu ovogodišnji budžetski okvir. Poreski prihodi u 2017.

Počela sjednica Vlade FBIH

23.12.2016 - 10:43

Dom naroda Parlamenta FBiH je, na svojoj 10. vanrednoj sjednici održanoj 15.12.2016. godine,  odlučio da Budžet za 2017. godinu razmatra po redovnoj proceduri, a u toku rasprave delegati su tražili veći iznos sredstava za niže nivoe vlasti i za sanaciju zdravstvenih ustanova. Na dnevnom redu današnje sjednice si i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji omogućuje provedbu presuda Ustavnog suda FBiH od 4.5.2005. i 1.10.2013.

Opozicija napustila skupštinsku salu, bojkotuju izlaganje Željke Cvijanović

22.12.2016 - 12:57

Poslanici SDS-a, PDP-a, NDP-a, SRS-a i Napredne Srpske od početka mandata aktuelne Vlade bojkotuju obraćanje Željke  Cvijanović još od "afere kupovina poslanika", odnosno, kako smatraju, potvrde autentičnosti audiosnimka na kojem ona govori o toj "aferi". Iako opozicija nije bila u skupštinskoj sali, Cvijanović je izložila mjere iz Prijedloga programa ekonomskih reformi za period 2017. do 2019.godine. Ključne reformske oblasti definirane Prijedlogom programa ekonomskih reformi u 2017.

NSRS o budžetu za 2017. godinu i setu ekonomskih zakona

22.12.2016 - 08:35

Uoči zasjedanja najavljen je mirni protest članova granskih sindikata zbog smanjenja plaća prosvjeti, upravi, radnicima unutrašnjih poslova, pravosuđa i zdravstva. Osim o budžetu za narednu godinu, bit će razmatran i Prijedlog Programa ekonomskih reformi RS za 2017-2019, po hitnom postupku te Prijedlog zakona o bankama, izmjene i dopune Zakona o Agenciji za bankarstvo RS, o porezu na dobit, te prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost, sve po hitnom postupku.

Mijić razriješena dužnosti zastupnika VMBiH pred Evropskim sudom

20.12.2016 - 11:27

Istovremeno je Monika Mijić imenovana na dužnost člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ispred Vijeća ministara BiH. Vijeće ministara BiH odobrilo je 42.000 KM iz tekuće budžetske rezerve Ministarstvu vanjskih poslova za troškove Samita Centralnoevropske inicijative koji je održan u Sarajevu. Vijeće ministara BiH oslobodilo je plaćanja viza članove delegacije Islamske Republike Pakistan koja će boraviti u posjeti BiH, saopćeno je iz Službe za informiranje VMBiH.

Utvrđen Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH

16.12.2016 - 12:30

Kako je priopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH, cilj je stvaranje uslova da plaće u budžetima budu unaprijed planirana u okvirima raspoloživih sredstava, kao i otklanjanje razloga koji izazivaju značajan broj sudskih postupaka s negativnim ishodom po Budžet FBiH. Kako je predloženo, osnovica za obračun plaća se utvrđuje zakonom, odnosno odlukom općinskog vijeća o izvršavanju budžeta za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju, a nakon konsultacija sa sindikatom i primjenjuje se od 1.

Dom naroda vratio budžet FBiH za 2017. u nacrt

15.12.2016 - 16:12

Prema Poslovniku Doma, time su ovi akti vraćeni u nacrt, odnosno usporena im je parlamentarna procedura. Povodom budžeta započela je vanredna sjednica Doma, a premijer FBiH Fadil Novalić, u obraćanju delegatima je naglasio da je budžet rađen s velikom odgovornošću i s uvažavanjem zahtjeva budžetskih korisnika, "ali ipak vodeći se restriktivnom fiskalnom politikom". Naglasak u narednom perodu treba da bude na smanjenju i kontroli deficita, javne potrošnje i duga, posebno vanjskog.