Tamara Cvetković

Lične priče kao inspiracija: "Treba koračati naprijed, a iza sebe ostavljati tragove po kojim bih voljela da hode moja djeca“

01.05.2016 - 10:31

„Veliki broj žena u BiH su nevidljive kroz bh. javnost i društvo, što se osobito odnosi na zasluge žena koje su bile direktno pogođene ratnim stanjem. Njihovi narativi su iskorišteni i krivo predstavljeni. Nisu im pruženi prostori i vrijeme za prezentaciju njihove historije, narativa i doprinosa u prevenciji konflikata i prevazilaženju sukoba“, smatraju autorice projekta.