Taner Aličehić

Forum Bosna organizuje javnu raspravu "Kako razumijevati bosansku budućnost?"

03.01.2019 - 17:26

Kako dešifrirati antibosanske politike u 20. stoljeću? Šta su temeljne vrijednosti Bosne i bosanstva? Je li moguće iz sadašnje bosanske agonije ocrtati vidike budućnosti koje bi bile u skladu s vrijednostima razvijenih pluralnih društava?, samo su neka od pitanja o kojima će biti riječ na javnoj raspravi, najavljuje organizator. 

U Mostaru održana promocija knjige „Tragom drevnih Bošnjana“

30.12.2018 - 12:00

Promocija je imala za cilj otvoriti javni dijalog o izgradnji, jačanju i promociji bosanskog nacionalnog identiteta, a autori, te promotori ovog djela, Jasmin Branković, pomoćnik federalnog ministra obrazovanja i nauke i Asim Krhan, politolog i direktor Muzeja Hercegovine, govorili su u kontekstu „razvoja bosanske države i nacionalnog identiteta kroz historiju“.

Akademik Mahmutćehajić govorio o bosanstvu i razaranju države

20.05.2017 - 19:02

U opsežnom i raznolikom djelu Rusmir Mahmutćehajić se dugo bavi najvažnijim pitanjima Bosne, bosanstva i bošnjaštva. Za većinu promatrača i tih pitanja i bavljenja njima to su tabuizirane teme. U ovome razgovoru pred najširom javnošću preispitivana su neka od važnih pitanja o bauku bosanstva, političkoj agoniji i razaranju države.

Razgovor s Rusmirom Mahmutćehajićem: O bauku bosanstva, političkoj agoniji i razaranju države

18.05.2017 - 15:05

U opsežnom i raznolikom djelu Rusmir Mahmutćehajić se u dugome vremenu bavi najvažnijim pitanjima Bosne, bosanstva i bošnjaštva. Za većinu promatrača i tih pitanja i bavljenja njima to su tabuizirane teme. U Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod, organizatoru Sedmog međunarodnog naučnog skupa Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci (20. maj 2017. godine), odlučeno je da u ovome razgovoru budu, pred najširom javnošću preispitana neka od važnih pitanja o bauku bosanstva, političkoj agoniji i razaranju države, navodi se u saopćenju.