tešanjska

Na vrhu stjenovitog brijega grada Tešnja gordo stoji jedna od najstarijih tvrđava u Bosni i Hercegovini

18.05.2019 - 23:54

Stari grad Tešanj ili Gradina izgrađen je na uzvišenju u kotlini, uz rijeku Tešanjku, na strmoj i jednim dijelom odsječenoj litici brijega, teško pristupačan sa tri strane. Po tipu svoje namjene pripada skupini većih, utvrđenih gradova na uzvišenju.