univerzitet u sarajevu

Skandal: Univerzitet u Sarajevu za vanrednog profesora imenovao Bakira Alispahića, osobu sa Crne liste SAD-a i osumnjičenika za poliitčka ubistva

08.08.2018 - 18:45

Odluku o prijemu Alispahića u "vanredne profesore" donio je Senat Univerziteta u Sarajevu valjda, usput, cijeneći Alispahićevo "zalaganje" na sigurnosnom planu još od 1992 godine, pa krenimo redom: Upravo te godine uhapšen je od strane Vojne policije Armije RBIH, zajedno sa kamionom visokotarifnih roba (viski, cigare) i zavezan za banderu. Intervencijom Alije Izetbegovića, Alispahić je pušten.

Ovo je autor Dnevnika TVSA u kojem se studentima moralisalo o odijevanju na fakultetima u Sarajevu

21.07.2018 - 07:18

TVSA je prije više od tri godine preuzela SDA Novi Grad na upravljanje. Dikretor je postao kadar SDA Novi Grad - izvjesni Elvir Resić koji je prije direktorovanja, navodno bio savjetnik načelniku Općine Novi Grad Semiru Efendiću.

Univerzitet u Sarajevu promovirao 81 doktora nauka i umjetnosti

21.06.2018 - 15:26

Bez dobra, upozorio je, znanje se često pretvara u puke činjenice, koje mogu usporiti i ugroziti napredak čovječanstva.

UNSA očekuju podršku za finasiranje 150 asistenata

25.02.2018 - 09:47

Pomenuta sredstva dostatna su za godinu finansiranja planiranih 150 asistenta. Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat  Škrijelj u razgovaru govorio je o tome šta nakon što se završi ta godina. Činjenica je da fakulteti UNSA godinama nisu zapošljavali asistente, tj. nisu uspijevali pratiti potrebe koje imaju za ovim kadrom jer nisu imali sredstava. Također prema Zakonu o visokom obrazovanju (član 93) asistenti se primaju u radni odnos na četiri godine.

Danas u Sarajevu promovisana 93 doktora nauka

20.12.2017 - 19:32

Škrijelj je istakao da je ono što njega kao rektora čini ponosnim činjenica da se radi uglavnom o mladim ljudima, koji su, kako je istakao, svoje izvanredne rezultate u nauci već sada krunisali odbranom doktorskih disertacija.

- Na ovaj način smo na nekim fakultetima jako podmladili kadar, što je prvi pozitivan efekt ovakvih događaja - ocijenio je.

Sutra promocija 93 doktora nauka

19.12.2017 - 14:16

Promoviranim doktorima nauka diplome će biti uručene na svečanosti u Narodnom pozorištu u Sarajevu. 

Univerzitet u Sarajevu promovirao 5.578 diplomanata i magistranata

02.12.2017 - 22:44

Diplome su uručene svim svršenim studentima prvog, drugog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija.

Na svečanosti su uručena i posebna priznanja  - Zlatna i Srebrena značka, kao  Povelja Univerziteta u Sarajevu.

Rektor Škrijelj za 90.000KM kupio auto kod Porsche-a

15.08.2017 - 20:24

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je, nakon provedene tenderske procedure, potpisao ugovor sa preduzećem Porsche Sarajevo od kojeg je UNSA kupila vozilo vrijedno preko 90.000 KM što je, čak i za već naviknute velike sume iz Vijeća ministara i Vlade Federacije BiH, itekako "pristojna cifra".

Zakon o visokom obrazovanju KS: Borba SDA i SBB za pozicije u obrazovanju

29.05.2017 - 09:24

Zakon o visokom obrazovanju KS je, bez sumnje, elitistički zakon jer se njime definišu odnosi između vlasti i dekana fakulteta Univerziteta u Sarajevu, sastav Upravnog i Nadzornog odbora, te obezbjeđuje kontrolu nad desetinama miliona KM budžetskog novca i upravo tu nastaje problem - ko će sve ovo kontrolisati.

Škrijelj: Nedostaje nam strategija razvoja obrazovanja i nauke na državnom nivou

25.02.2017 - 11:34

Došlo je tako da su s državnim ustrojstvom na dva entiteta, 10 kantona i sve što danas imamo iscjepkani, a administrativni ustroj države ostavlja ozbiljne posljedice i na razvoj visokog obrazovanja i nauke.

Obrazovanje  je tako postalo kantonalna djelatnost, koja se dijelom oslanja i na  entitete, a na državnom nivou dijelom na Ministarstvo  civilnih poslova.