UNSA

Univerzitetima u BiH otvoren put za akreditacije

12.03.2019 - 15:53

Delegacija Evropske unije u BiH je Agenciji dala rok da do 31. marta visokoškolskim ustanovama produži akreditaciju, što je, prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju BiH, dužna da napravi.

Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u visokom obrazovanju daje mogućnost da se proces akreditacije u pravnom smislu može odvijati nesmetano na cijeloj teritoriji BiH.

U Sarajevu promovirano 54 doktora nauka

20.12.2018 - 15:00

Na čast doktora nauka promovirano je: sedam kandidata na čast doktora tehničkih nauka, po pet kandidata na čast doktora ekonomskih i farmaceutskih nauka, četiri kandidata na čast doktora pravnih nauka, po tri kandidata na čast doktora političkih, sigurnosnih, historijskih, poljoprivrednih, hemijskih i bioloških nauka, po dva na čast doktora prehrambeno-tehnoloških, biotehničkih, veterinarskih i upravnih nauka, te po jedan kandidata na čast doktora medicinskih, socioloških, komunikoloških, kriminoloških, zdravstvenih, lingvističkih

Univerzitet u Sarajevu promovirao 81 doktora nauka i umjetnosti

21.06.2018 - 15:26

Bez dobra, upozorio je, znanje se često pretvara u puke činjenice, koje mogu usporiti i ugroziti napredak čovječanstva.

UNSA očekuju podršku za finasiranje 150 asistenata

25.02.2018 - 09:47

Pomenuta sredstva dostatna su za godinu finansiranja planiranih 150 asistenta. Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat  Škrijelj u razgovaru govorio je o tome šta nakon što se završi ta godina. Činjenica je da fakulteti UNSA godinama nisu zapošljavali asistente, tj. nisu uspijevali pratiti potrebe koje imaju za ovim kadrom jer nisu imali sredstava. Također prema Zakonu o visokom obrazovanju (član 93) asistenti se primaju u radni odnos na četiri godine.

Podmlađivanje kadra i obnova ljudskih resursa: Odobren prijekat zapošljavanja 150 asistenata

09.02.2018 - 14:55

Naime, UNSA je zbog izraženog nedostatka mlađeg akademskog kadra izradio projekt zapošljavanja 200 asistenata, najboljih studenata UNSA, koji je upućen Vladi KS na razmatranje, a Vlada KS je u januaru ove godine usvojila prijedlog o finansiranju provedbe Programa sufinansiranja zapošljavanja asistenata na fakultete "150+“.

Profesor s Harvarda Walter Willett otvara master studij nutricionizma na UNSA

05.10.2017 - 15:20

Willett će održati predavanje o značaju ishrane za zdravlje  11. oktobra, namijenjeno široj publici, čime će zvanično biti otvoren i master studij nutricionizma Centra za  interdisciplinarne studije UNSA.

Sarajevskim studentima predaje pripadnik crne američke liste

07.08.2017 - 16:06

Za usvajanje novog Zakona prošle sedmice glasala su 22 zastupnika u Skupštini KS, dok ih je devet bilo protiv, iako je generalni stav javnosti bio da su izmjene pomenutog zakona bile neophodne.

Zbog migracija i demografskog pada UNSA bilježi mali broj upisa studenata

18.07.2017 - 15:21

Prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu Aida Hodžić izjavila je danas kako postoji nekoliko razloga za smanjen broj prijavljenih kandidata za upis, ali da na to uglavnom nisu mogli utjecati.

Škrijelj: Razvoj i poboljšanje svijesti u oblasti visokog obrazovanja naša je kontinuirana zadaća

04.07.2017 - 16:29

- Pokušavamo napraviti sve usklađeno s Bolonjskim sistemom. Moglo bi se uraditi i mnogo više, ali za bolje rezultate potrebno je i više ulaganja. BiH je država koja se u poslijeratnom periodu sporo oporavlja. Mnogi zakoni se teško donose na nivou države, mnogi strateški dokumenti se teško donose zbog političke neusuglašenosti a to se sve odražava na nižim nivoima, uključujući i visoko obrazovanje - naglasio je novinarima.           

UNSA promovisala novih 25 doktora nauka

22.12.2016 - 20:44

Na čast doktora tehničkih nauka - oblast arhitektura i urbanizam promoviran je Vedad Islambegović, na čast doktora ekonomskih nauka oblast menadžment: Mirna Pajević, Ranko Markuš, Amra Rizvić, Lejla Turulja, Admir Bešlaga, Sead Bašić i Ljiljan Veselinović, na čast doktora tehničkih nauka - oblast automatika i elektronika: Dinko Osmanković i Emir Sokić, na čast doktora političkih nauka Ermin Kuka, a na čast doktora historijskih nauka Almir Marić i Amir Duranović.